Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Op woensdag 31 januari 2018 is de nieuwe versie van de Zermelo Desktop en het Zermelo Portal gereleased. Het portal is voor u beschikbaar gemaakt, daar hoeft u niets voor te doen. U kunt de Zermelo Desktop zelf downloaden en installeren. In de desktop vindt u verbeteringen in de Ouderavondmodule. In het portal is de mogelijkheid toegevoegd om de opmerking voor de docent uit te schakelen.

Wijzigingen in de Zermelo Desktop 3.11

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in de ouderavondmodule. Daarnaast zijn er een aantal kleine problemen opgelost.

Ouderavond: Gespreksmogelijkheden

Allereerst is nu in elk perspectief de stamklas van de leerling in beeld. Hetzelfde geldt voor de naam van de leerling.

Daarnaast is bij het aanbieden van de gespreksmogelijkheden per pakketvak te zien welke gespreksmogelijkheden reeds zijn aangeboden. Ditzelfde geldt voor het verwijderen van gespreksmogelijkheden per pakketvak.

  • Groen: aangeboden aan alle leerlingen
  • Geel: aangeboden aan een deel van de leerlingen
  • Tooltip: geeft aan hoeveel aangeboden en hoeveel aangevraagd

Ouderavond: Opmerking voor docent tonen bij publicatie rooster

Er is een kleine aanpassing gedaan bij de optie Publiceer naar portal. Het is nu mogelijk om de opmerking van de docent in beeld te brengen. Standaard is deze alleen via een tooltip leesbaar, maar via Opties > Opmerkingen tonen kan de volledige tekst zichtbaar worden gemaakt.

Ouderavond: Roosterbrieven

Het was al mogelijk om Uitnodigingsbrieven te printen die naar ouders gestuurd konden worden, zodat ze hun gespreksaanvragen konden invullen. Nu is het ook mogelijk om Roosterbrieven te printen, om ouders per post op de hoogte te stellen van de geroosterde gesprekken. Beide opties zitten in het menu Brieven.

De standaard tekst van de brief staat in de map waar u Zermelo geïnstalleerd heeft, in de submap data\Ouderavond. U kunt deze brief naar wens bewerken.

  • Selecteer de ouders voor wie u een brief wilt afdrukken
  • Ga naar Brieven > Maak Roosterbrieven
  • Selecteer roosterbrief ouders.txt.
  • Kies een plek om het Word-document met de brieven op te slaan en geef het document een naam.

Wijzigingen in het Zermelo Portal 1.18

Ouderavond: Opmerking voor docent kunnen uitzetten

Bij het aanmaken van de ouderavond kunt u aangeven of ouders wel of geen opmerkingen voor docenten mogen intypen. Door dit uit te zetten voorkomt u ook dat ouders per ongeluk een 'opmerking voor de roostermaker' typen op de plek van de 'opmerking voor de docent'.

Het portal kent een aantal sneltoetsen. Er zijn er nu een aantal toegevoegd. Door in het portal Ctrl+? in te typen, kunt u zien welke sneltoetsen er zijn.