Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Deze pagina beschrijft waar u de verschillende wensen en eisen (de randvoorwaarden) voor uw rooster kunt invoeren.

DESKTOP

Op deze pagina

Zie ook

Docenten

Wat?

Waar?

Zie ook

Docenten CAO dagen en dagdelen

Portal en Docenten Basis

Dagen en dagdelen instellen

Docenten maximaal aantal tussenuren per week

Docenten Basis

Tussenuren

Docenten maximaal aantal tussenuren per dag

Docenten uitgebreid

Tussenuren

Docenten werkdruk: maximaal aantal lessen per dag,

maximaal aantal lessen achter elkaar

Docenten Basis

Werkdruk

(Strafpunten van) blokkades docenten aanpassen

Docenten uitgebreid (positielijst)

Roosterposities blokkeren

Pendelbewegingen bij docenten minimaliseren

Docenten uitgebreid

Wissels beperken

Flexibel een aantal eerste uren vrijhouden

Docenten uitgebreid

Aantal 1e uren vrij

Overige (veel voorkomende) docentenwensen

Docenten uitgebreid

Zie de verschillende tutorials

Randvoorwaarden aan een groep docenten toevoegen

Via menuoptie Randvoorwaarden -> Docenten -> Standaardwaarden verzamelingen docenten

Standaardwaarden docenten

Randvoorwaarden kopiëren/verwijderen

Docenten uitgebreid:  via rechtermuisknop op de betreffende randvoorwaarde.


Randvoorwaarden in bulk kopiëren

Binnen docenten uitgebreid  via knop <Bulk kopiëren/verwijderen>


Randvoorwaarden voor tijdvakken verschillend maken

Docenten Basis  -> klik in de kolom “Tvb”. Randvoorwaarden staan op "bnd" of "apart"


Leerlingen

Wat?

Waar?

Zie ook

Tussenuren leerlingen per week

Leerlingen basis

Tussenuren

Aantal uren taal, huiswerkvrij en leervakuren

Leerlingen basis

Vakken

Tussenuren leerlingen per dag

Leerlingen uitgebreid

Tussenuren per dag

Blokken van tussenuren bij leerlingen

Leerlingen uitgebreid

Blokken van tussenuren

Blokkades van lesuren bij leerlingen, of juist lesuren promoten

Leerlingen uitgebreid  

Positielijst leerlingen

Lessen die aan het begin op aan het einde van de dag moeten komen

Leerlingen uitgebreid  

Wissels beperken

Randvoorwaarden (in bulk) kopiëren/verwijderen

Binnen Leerlingen uitgebreid  via rechtermuisknopopties

Kopiëren en verwijderen

Randvoorwaarden voor tijdvakken verschillend maken

Leerlingen basis  -> klik in de kolom “Tvb”. Randvoorwaarden staan op bnd of apart


Leerling in specifieke klas/lesgroep indelen

Lesgroepindelingen Basis of Lesgroepindelingen Pro

Of binnen Roosteren pro met herindelen in profiel Lesgroepindelingen

Indeling fixeren

Leerling uit specifieke klas/lesgroep weren

Lesgroepindelingen Basis of Lesgroepindelingen Pro

Of binnen Roosteren pro met herindelen in profiel Lesgroepindelingen

Indeling verbieden

Onderwijskundig

Wat?

Waar?

Zie ook

Algemene standaard voor losse lessen (+ alternatieven!)Onderwijskundig basisLosse lessen

Algemene standaard voor blokken (+ alternatieven)

Onderwijskundig basis

Blokken

Bepaalde posities blokkeren voor een vak/afdeling etc.

Onderwijskundig basis of uitgebreid > Tabblad Positielijst

Posities blokkeren

Blok op bepaalde positie laten startenOnderwijskundig uitgebreidBlokstartpositie

Spreiding lessen van een vak over de week of dag

Onderwijskundig basis of uitgebreid > Tabblad Spreiding

Spreiding

Kopiëren van randvoorwaarden

Via knop  in Onderwijskundig uitgebreid

Kopiëren

Randvoorwaarden per tijdvak definiëren

In onderwijskundig nieuwe stijl (2017) is dit niet meer mogelijk!


Beschikbaarheidsprobleem docent oplossen

In onderwijskundig nieuwe stijl (2017) wordt dit automatisch geregeld!

Het best haalbare alternatief wordt gekozen.


Lokalen

Wat?

Waar?

Zie ook

Vaklokalen inrichten

Lokalen basis > stap 2

Vaklokalen

Docenten op voorkeurslokaal zetten

Lokalen basis > stap 6

Voorkeurslokaal docenten

Lokalen over afdeling/klas verdelen

Lokalen basis > stap 9

Lokaal per afdeling/klas

Lokaalcapaciteit invoeren/aanpassen

Lokalen basis > stap 5

Lokaalcapaciteit

Lokaalwissels docenten beperken

Lokalen basis > knop Lokaalwissels

Lokaalwissels

Lokalen blokkeren voor bepaalde posities

Lokalen basis > stap 7

Lokaalblokkades

Voor vakken slechts deel van de lessen in een vaklokaal

Lokalen basis > stap 8

Deels in vaklokaal

Lokaalkrapte voorkomen

Na inrichten lokalen basis -> Telgroep wizard basis

Zonder inrichting lokalen -> Telgroepen uitgebreid  

Telgroepwizard

Randvoorwaarden telgroepen en lesverzamelingen


Trefwoorden: randvoorwaarden, voorwaarden, automatisch roosteren, automaten, wensen, eisen, instellingen, strafpunten, kwaliteit