Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Dyslectische leerlingen of leerlingen die om een andere reden een afwijkende toetsduur hebben kunnen apart ingeroosterd worden. 

Op deze pagina

Zie ook:

Extra eigenschap in leerlingendomein

 

Leerlingen moeten een

  • No labels