Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Dyslectische leerlingen of leerlingen die om een andere reden een afwijkende toetsduur hebben kunnen apart ingeroosterd worden. 

Op deze pagina

Zie ook:

Extra eigenschap in leerlingendomein

Naast de - reeds door de software aangemaakte - standaard eigenschappen (kolommen), kunt u in de domeinen ook zelf extra eigenschappen aanmaken. 
Voor elke extra eigenschap komt er een extra kolom bij die u aan of uit kunt zetten met de kolomfilter.


Een voorbeeld: Vastleggen of een leerling dyslectisch is

  • Ga in het leerlingdomein naar het menu Bewerken > Extra eigenschappen.
  • Klik op de knop <Nieuwe eigenschap> 
  • Typ de naam van de extra eigenschap.
  • Klik op <OK> 
  • Geef in de kolom bij de betreffende leerlingen aan dat ze de eigenschap hebben door bijvoorbeeld een "1" te plaatsen.

Tip

Indien u een lijst heeft uit de schooladministratie met het leerlingnummer van alle dyslectische leerlingen kunt u ook deze ook inlezen door het te synchroniseren in het leerlingdomein

 

 

 

 

 

  • No labels