Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op woensdag 7 maart presenteren we u de nieuwe versie 3.12 van Zermelo Desktop.

Alle wijzigingen hebben we voor u verzameld op dit updateblad.

Lees ook: Update Portal 1.19

Alle wijzigingen en nieuwe mogelijkheden voor het portal vindt u op: Update Portal 1.19.

Privacy-aanpassing in roosterbestand

Vanaf versie 3.12 worden persoonsgegevens die in het portal staan, in verband met de privacywetgeving, niet meer opgeslagen in het roosterbestand. Bij het starten van een desktopproject vanuit het portal worden naam, geslacht en emailadres ingelezen vanuit het portal. Indien u offline werkt, ziet u alleen leerlingnummers en docentafkortingen.

Afdelingen en Stamklassen

In de desktop vindt u een nieuw scherm Afdelingen en Stamklassen. In het scherm kunt u op basis van de informatie uit het portal afdelingen hernoemen, toevoegen of verwijderen. Ook de verwachte stamklassen uit het portal kunt u in het nieuwe scherm laten aanmaken in de desktop.


Tijdvak de-actief

Vanaf deze versie heeft u de mogelijkheid een tijdvak te deactiveren. U doet dit in het scherm van de Jaarplanner.

Als u een tijdvak deactiveert worden de strafpunten van dat tijdvak genegeerd in de roosterschermen en kunt u dat tijdvak ook niet selecteren voor de roosterautomaat.


U dient de gladiatoren te updaten naar versie 3.12 zodat zij ook om kunnen gaan met een gedeactiveerd tijdvak.

Groepsindelingen upload

Het uploaden van de groepsindelingen is vernieuwd. Hierdoor kunt u nu al op het dashboard zien als u wijzigingen bij de groepsindelingen heeft.

U maakt nog steeds gebruik van het uploadknopje  in het scherm Groepsindelingen om de indeling te publiceren. 

Roosterplan update

Het roosterplan blijkt een succesvolle manier om een rooster te construeren. Het roosterplan heeft een nieuw profiel gekregen, Roosterplan +. Hierin kunt u een roosterplan maken van docenten, lesverzamelingen, telgroepen of vakken. Zo kunt u bijvoorbeeld nu eerst een roosterplan maken van de gymtelgroep alvorens de bovenbouwafdelingen aan bod komen.

U kunt eenvoudig een nieuw roosterplan toevoegen 
 en het roosterplan met behulp van de Wizard in de bijbehorende knoppenbalk optimaliseren.

U heeft vanaf nu ook de keuze uit alle beschikbare automaten. 

Breekijzerfunctie in roosterautomaten

Met breekijzerfunctie probeert de Arena 'probleemgevallen' in het rooster te optimaliseren door hier meer aandacht aan te besteden. Dit wordt gedaan door er (virtueel) extra strafpunten aan toe te kennen, waardoor de Gladiatoren beter hun best gaan doen om dit probleem op te lossen. De  breekijzerfunctie staat standaard aan, maar kunt u eventueel uitzetten via de automaatinstellingen.

U dient de gladiatoren te updaten naar versie 3.12 zodat zij ook om kunnen gaan met een gedeactiveerd tijdvak.

Nieuwe automaat: Statisticus

Wij presenteren u een nieuwe automaat: De Statisticus. Deze automaat heeft als specialiteit het balanceren van strafpunten. Dit betekent dat de Statisticus streeft naar een betere verspreiding van strafpunten: de automaat zal een roosterversie met 10 docenten met allemaal 100.000 strafpunten, verkiezen boven een roosterversie met daarin één docent met 1.000.000 strafpunten.Zet de Statisticus in als u tevreden bent met het totaal aantal strafpunten, maar er voor wilt zorgen dat het verschil tussen het beste en het slechtste individuele rooster zo klein mogelijk wordt.

De Statisticus is een automaat die minder kijkt naar de totale hoeveelheid strafpunten. Het kan daardoor zijn dat de strafpunten op de meest bestrafte randvoorwaarde daalt, terwijl de totale hoeveelheid strafpunten stijgt. Om die reden wordt bij het afsluiten van de Statisticus een keuzemenu getoond, met de behaalde resultaten tijdens het draaien van de automaat. Hier kunt u kiezen welk rooster u uiteindelijk wilt accepteren.

Equaliser

Met de Equaliser kunt u tijdens het roosteren invloed uitoefenen op de balans tussen de verschillende categorieën randvoorwaarden (onderwijskundig, leerlingen, etc.). Met behulp van de equaliser kunt u in één keer een gehele categorie strafpunten zwaarder mee laten tellen. U kunt bijvoorbeeld de strafpunten voor docenten laten vermenigvuldigen met een factor 1,40. Tijdens de lopende roostersessie zullen de meeste roosterautomaten (inclusief de Arena, na een update van uw Gladiatoren) rekenen met de in de Equaliser ingestelde schalingsfactoren.
U dient de gladiatoren te updaten naar versie 3.12 zodat zij ook om kunnen gaan met de Equaliser.

De Equaliser heeft geen effect op de roosterautomaten die u gebruikt binnen de roosterplanwizard en op de Statisticus.

Arena automaatscherm

Het automaatscherm van de Arena, het scherm dat u ziet als de Arena draait, heeft een update gehad. U kunt nu per categorie randvoorwaarden zien wat de veranderingen in het aantal strafpunten is.


Telgroepen en lesverzamelingen

U heeft waarschijnlijk heel vaak op de knop 'Alles berekenen' in het scherm van telgroepen of lesverzamelingen geklikt. Vanaf de versie 3.12 zitten telgroepen en lesverzamelingen in één scherm en gaat het berekenen automatisch. U krijgt het scherm alleen nog te zien bij fouten in de formules. 

Supertelgroepen

Een volledig nieuw type randvoorwaarde zijn de Supertelgroepen. Soms heeft u situaties die u met gewone telgroepen niet kunt afvangen. Met behulp van supertelgroepen kunt u randvoorwaarden instellen op de combinatie van telgroepen. Ook heeft u meer mogelijkheid om de toegestane waarden te definiëren. De geavanceerde mogelijkheden van de supertelgroepen zijn bedoeld voor ervaren Zermelo-roostermakers. Lees hier meer over supertelgroepen.Wijziging strafpunten onderwijskundig

Vorig jaar hebben we de nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden geïntroduceerd. Dankzij de ervaring van het afgelopen roosterseizoen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in de strafpuntensystematiek. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking op de standaard varianten met losse lessen. Bij twee-, drie-, vier- en vijfuurs vakken worden vanaf nu de varianten met één dag te kort (alternatief één en twee) anders bestraft. Beter afgestemd op de andere varianten met meer dan één dag te kort. Ook is er vanaf nu weer een duidelijk verschil tussen een dag te kort bij bijvoorbeeld een twee-uurs vak versus een drie-uurs vak.

U kunt gebruikmaken van deze nieuwe strafpuntensystematiek door eenmalig de Zermelo-standaard opnieuw in te stellen: Ga binnen onderwijskundige randvoorwaarden naar Schoolstandaard en kies voor

Verder zijn de standaard strafpunten voor prefabblokken verhoogd en zijn de strafpunten die door prefabblokken worden veroorzaakt nu ook zichtbaar binnen het scherm onderwijskundig uitgebreid.

We introduceren ook het dagmidden. Op basis van het dagmidden wordt de dagspreiding berekend. Wanneer u het laatste uur eigenlijk niet wil gebruiken, of wanneer u de late uren zwaarder wil laten wegen, kunt u vanaf nu zelf de waarde van het dagmidden iets kleiner kiezen. U past het dagmidden aan bij onderwijskundig uitgebreid via het menu Bewerken → Dagmidden t.b.v. dagspreiding.