Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U publiceert uw rooster en roosterwijzigingen naar het Zermelo Portal. Vanuit het portal zijn er twee manieren om het rooster vervolgens in uw Somtoday omgeving te krijgen: via de webservicekoppeling en via een bestandsexport uit het portal. 

In beide gevallen moeten de structuur van Zermelo en die van Somtoday op elkaar aansluiten. Hoe u dit voor elkaar krijgt is beschreven in het globale stappenplan.

Werkt u met keuzelessen? U kunt op deze pagina vinden hoe u zorgt dat deze op de juiste manier geëxporteerd worden naar Somtoday.

PORTAL Koppelingen > Somtoday

Op deze pagina

Zie ook:

Webservice koppeling

In februari 2018 is versie 8.7 van de Somtoday (ELO) beschikbaar gemaakt, waarin de klant ook gebruik kan maken van een roosterwebservicekoppeling tussen Somtoday en Zermelo. Door deze koppeling is het eenvoudiger geworden om de lesroosters die in het portal zijn gepubliceerd over te nemen in Somtoday. Vooral bijzonder handig tijdens het dagroosteren.

De roosterkoppeling neemt niet alleen gepubliceerde lessen over uit het portal, maar ook andere afspraken zoals toetsen en activiteiten


De roosterkoppeling gaat o.b.v. het portal-id van de lesgroep/stamklas. Dat betekent dat bij een eventuele naamswijziging van de lesgroep/stamklas in zowel Zermelo als in Somtoday geen invloed heeft op de koppeling. Deze blijft gewoon werken. Het is dus wel verstandig een naamwijziging in beide systemen tegelijk te doen.

Tip! Wanneer u opnieuw de lesgroepen importeert in Somtoday, wordt bij een bestaande groep de naamswijziging door Somtoday direct overgenomen.

Aanmaken van een token voor Somtoday


Mocht u al gebruik maken van de ouderavondkoppeling, dan hoeft u verder niets te doen. Het destijds aangemaakte token bevat voldoende rechten voor het bekijken van roosters.


In het Zermelo Portal kan de administrator (admin) een token aanmaken voor somtoday. Dat gaat vrij eenvoudig via:

  1. Ga naar het Zermelo Portal
  2. Ga naar Koppelingen > Somtoday
  3. Kies bij Stap 2 voor <Maak Gebruiker>
  4. Kies vervolgens bij Stap 2 voor <Maak token>
  5. U ziet nu bij Stap 3 informatie over het eindpoint (uw portal adres) en het token. Beide kunt u gebruiken in somtoday. 
  6. Ga in Somtoday naar Beheer > Instellingen > Features > Zermelo koppeling
  7. Vul bij Portal uw portaladres in (alleen de schoolnaam is voldoende)
  8. Vul bij API token het zojuist gegenereerde token in. 
    1. Let op: U hoeft alleen het token in te voeren in Somtoday. De voorloop tekst "token:" moet u niet meenemen. 

Zodra u dit token heeft ingevoerd, kunt u via de webservice koppeling het rooster binnenhalen.

Werking koppeling bij Somtoday

Voor verdere werking van de koppeling verwijzen wij u graag naar de supportdesk van Somtoday.

Exportbestand Rooster uit het portal

PORTAL 19.06

In het Export menu in het portal vond u al de bestanden ten behoeve van de Plaatsingen (Bevorderingen) en Keuzepakketten. U kunt vanaf versie 19.06 ook het roosterbestand exporteren vanuit het portal.

Als u de leerlingen laat inschrijven in Zermelo, dan worden individuele leerlingroosters via de webservicekoppeling al correct overgenomen in Somtoday. Vanaf 1 augustus wordt het ook mogelijk om de KWT module van Somtoday te gebruiken voor de inschrijving door leerlingen. Dit zal in eerste instantie alleen werken via de nieuwe roosterexport uit het portal, niet via de automatische webservice koppeling. Somtoday zal hier in het najaar van 2019 een update voor inplannen.


Keuzelessen en Somtoday

Werkt u met keuzelessen in het portal? Volg het stroomschema hieronder om te zien hoe u de roosters kunt exporteren.