Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Inleiding

Gedurende het schooljaar zal er onderhoud aan het basisrooster plaatsvinden. Dit kunnen kleine wijzigingen zijn die weinig of geen invloed hebben op het basisrooster, zoals het wijzigen van naw-gegevens van leerlingen en het archiveren van een roosterproject. Er zullen echter zaken zijn die wel invloed hebben op het rooster, zoals het doorvoeren van pakketwijzigingen. Verder is het heel goed mogelijk dat uw school meerdere tijdvakken heeft en dat er een nieuw rooster gemaakt moet worden voor een bepaald tijdvak. 


Op deze pagina vindt u verschillende voorbeelden van onderhoudswerkzaamheden aan het basisrooster. 

Inhoudsopgave


  • No labels