Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Deze pagina is onderdeel van een stappenplan om koppelingen tussen Zermelo en Somtoday in te richten. Klik hier om naar het globale stappenplan te gaan.

Inleiding

U kunt pakketkeuzes vanuit het portal exporteren naar Somtoday. Dit vervangt de ZEW editor uit de desktop.

PORTAL Koppelingen > Exports

Inrichting van het portal

U heeft voor leerlingen een ingevuld keuzepakket in het portal met hierin pakketdelen. De pakketdelen / labels die u hier ziet zullen worden weggeschreven naar het export bestand. Mogelijk wijken de pakketdelen in Zermelo af van die in SOMtoday. Het is mogelijk om aan te geven welke pakketdelen in Zermelo corresponderen met welke pakketdelen in de leerlingadministratie. Bij code ziet u het pakketdeel uit Zermelo. In de kolom LAS-code (Leerlingadministratiecode) noteert u welke code er weggeschreven moet worden naar de leerlingadministratie.

U voegt de LAS-code (Leerlingadministratiecode) als volgt toe:

 • Ga naar Beheer > Portalinrichting > Keuzes > Pakketdelen
 • Dubbelklik in een cel in de kolom 'LAS-code'
 • Voer de naam uit de leerlingadministratie in

In onderstaand voorbeeld wordt nu het pakketdeel gem uit Zermelo in de export weggeschreven als G.

Exporteren van keuzepakketten

Het exporteren van het pakketkeuzebestand gaat als volgt:

 • Ga naar Koppelingen > Exports 
 • Kies de exportoptie Keuzepakketten onder het logo van Somtoday

 • Selecteer een roosterproject

 • Selecteer één of meerdere afdelingen (met Shift+Klik, of CTRL+Klik)

 • Klik op <Exporteren> 
 • U kiest de week binnen het schooljaar waarvan u de keuzepakketten wilt exporteren

  In een lopend schooljaar staat de weekselector standaard op de huidige week. Als er gekozen wordt voor een ander schooljaar dan wordt automatisch de eerste week van het schooljaar geselecteerd.

 • Vink aan wat u wilt exporteren, de ingangsdatum en welke import u in Somtoday gaat gebruiken

 • hierna klikt u op de knop <Exporteren>

 • Nu opent zich een scherm waarmee u kunt exporteren naar CSV, ook kunt u de selectie kopiëren naar uw klembord met Ctrl-C.


Importeren

Importeren in Somtoday

SOMTODAY

Het exportbestand met de keuzepakketten kunt u in Somtoday importeren via:

Beheer > Import & Export > Vakkeuzes

of

Beheer > Import & Export > Zermelo vakkenpakketten


Let op: raadpleeg de handleiding van Somtoday voor de locatie van de import. Na updates is dit mogelijk veranderd.Trefwoorden

Exporteren, Somkoppeling, pakketkeuzes, keuzekaart, vakkenpakketten, keuzepakket, leerlingadministratie, inlezen