Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Met de release van de 1.20 kunt u pakketkeuzes vanuit het Portal exporteren. Dit vervangt de koppeling vanuit de desktop.

De export is te maken in het PORTAL bij Koppelingen > Exports. 

We hebben een korte instructievideo voor u gemaakt:

Inrichting van het portal

U heeft voor leerlingen een ingevuld keuzepakket in het portal met hierin pakketdelen. De pakketdelen / labels die u hier ziet zullen worden weggeschreven naar het export bestand. Mogelijk wijken de pakketdelen in Zermelo af van die in Magister. Het is mogelijk om aan te geven welke pakketdelen in Zermelo corresponderen met welke pakketdelen in de leerlingadministratie. Bij code ziet u het pakketdeel uit Zermelo. In de kolom LAS-code (Leerlingadministratiecode) noteert u welke code er weggeschreven moet worden naar de leerlingadministratie.

U voegt de LAS-code (Leerlingadministratiecode) als volgt toe:

 • Ga naar Beheer > Portalinrichting > Keuzes > Pakketdelen
 • Dubbelklik in een cel in de kolom 'LAS-code'
 • Voer de naam uit de leerlingenadministratie in.

In onderstaand voorbeeld wordt nu de pakketdeel gem uit Zermelo in de export weggeschreven als G.

Exporteren van keuzepakketten


Het exporteren van het pakketkeuzebestand gaat als volgt:

 • Ga naar Koppelingen > Exports 
 • Kies de exportoptie Keuzepakketten onder het logo van Magister

 • Selecteer een roosterproject

 • Selecteer één of meerdere afdelingen (met Shift+Klik, of CTRL+Klik)
 • Klik op <Exporteren> 
 • U kiest de week binnen het schooljaar waarvan u de keuzepakketten wilt exporteren, hierna klikt u op de knop <Exporteren>

  In een lopend schooljaar staat de weekselector standaard op de huidige week. Als er gekozen wordt voor een ander schooljaar dan wordt automatisch de eerste week van het schooljaar geselecteerd.


 • Nu opent zich een scherm waarmee u kunt exporteren naar CSV, ook kunt u de selectie kopiëren naar uw klembord met Ctrl-C.


Importeren

Importeren in Magister

Het *.XML bestand met de vakkenpakketten van de leerlingen kan nu geïmporteerd worden in Magister. Op het moment van schrijven doet u dit via het menu School > Rooster > Import > Pakketkeuzegegevens en kies voor <Pakketkeuzeprogramma>. U belandt dan in dit scherm, waar u het uit Zermelo geëxporteerde bestand kunt inlezen.


Wellicht zijn er vakken die in Magister een andere afkorting hebben dan in Zermelo. Op het moment van importeren zult u op een conversietabel zien waarin u de vertaling van de vakken van Zermelo naar Magister kunt maken.Magister Handleiding

Raadpleegt u hiervoor de Magister handleiding. Na updates is dit mogelijk veranderd.Trefwoorden

exporteren, pakketkeuzes, keuzekaart, vakkenpakketten, keuzepakket, leerlingadministratie, inlezen