Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Deze pagina is onderdeel van een stappenplan om koppelingen tussen Zermelo en Somtoday in te richten. Klik hier om naar het globale stappenplan te gaan.

Inleiding

Graag wijzen wij u erop dat er inmiddels ook een koppeling mogelijk is via het Portal. Deze kent echter nog een paar beperkingen. De export vanuit de desktop kent deze beperkingen niet en lichten we graag op deze pagina toe.


Lesgroepen en -indelingen

Voordat u de roosters kunt exporteren, dient u de lesgroepen en -indelingen naar Somtoday te hebben geëxporteerd. Pas dan heeft u de douane ingericht en is het mogelijk de roosters te exporteren

DESKTOP

Exportbestand maken

Voor de export van de (dag)roosters kunt u gebruik maken van de Douane 

  • Klik op Exporteren > Lesgroepindelingen en roosters > Douane > SOM).
  • Zodra u de douane opent worden de douanebladen ingelezen
  • Klik in het menu SOM op Schrijf (dag)rooster
  • Selecteer de betreffend edagen en klik op <OK>
  • Sla het txt bestand op en importeer deze in Somtoday

In Somtoday is er geen onderscheid tussen een basisrooster en een dagrooster. In feite schrijft u iedere keer een actueel rooster weg naar Somtoday. Wanneer u het basisrooster actief heeft gemaakt en via de Somtoday Douane het rooster exporteert, kunt u meerdere weken tegelijk exporteren. Als u in  een dagroosterbestand de douane opent, heeft u slechts vijf dagen. U kunt ook het hele schooljaar in een keer exporteren. Bij het importeren dient u wel in Somtoday de datum van de eerste en de laatste dag - van het te importeren bestand - te definiëren.

Activiteiten en toetsen

Somtoday leest via de export vanuit de desktop alleen echte lessen in en geen activiteiten en toetsen. Wanneer u de roosters via het portal van Zermelo laat inlezen in Somtoday, dan kunt u er wel voor kiezen om deze mee te nemen.