Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U kunt het (dag)rooster alleen via de desktop exporteren naar Magister. Er zijn 2 mogelijkheden die we op deze pagina toelichten.

DESKTOP

Op deze pagina

Zie ook:

Zonder eventuele vertaling

Wanneer stamklassen, docenten en vakken in Zermelo en Magister identiek zijn aan elkaar kunt u een *.XML bestand gebruiken voor de export. 
Wanneer de lesgroepindelingen reeds bekend zijn in Magister, kunt u het rooster exporteren. Afhankelijk van het bestand dat op dat moment actief is, wordt het bijbehorende rooster in een *.XML bestand weggeschreven. 
Vervolgens kunt u dat bestand importeren in Magister. 
Wanneer u één of meerdere dagen wilt selecteren voor de export, gebruikt u de export van dagroosters.

Het is belangrijk dat de informatie per les volledig is. Dat betekent dat de volgende gegevens bekend moeten zijn: 

 • Dagnummer
 • Lesuur
 • Lesid
 • Docent
 • Vak

U vindt het exportbestand onder Exporteren > Lesgroepindelingen en roosters > Magister XML (roosters)

Let op

Een exportbestand met het rooster dient geen lege velden te bevatten. Wanneer groep, vak, docent of lokaal bij een les ontbreekt, zal de betreffende les niet ingelezen worden door Magister.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • KWT: In Zermelo dienen dag,lesuur,(kwt)vak bekend te zijn.
  In Magister dient de Hulptabel kwt_vakken ingericht te zijn.  
 • KWT docenten: In Zermelo dienen dag, lesuur, docent, lokaal, (kwt)vak bekend te zijn.
  In Magister dient de Hulptabel kwt_vakken ingericht te zijn. 
 • Blokkades klas, docent, lokaal: In Zermelo dienen dag, lesuur, klas/docent/lokaal, (blokkade)vak bekend te zijn.
  In Magister dient de Hulptabel blokkades ingericht te zijn (zichtbaar bij MasterPlan). 
 • Standby_uren: In Zermelo dienen dag, lesuur, docent en (standby)vak in het exportbestand te staan.
  In Magister dient de Hulptabel standby_types ingericht te zijn.
  Deze lessen zijn vervolgens zichtbaar in de agenda van de docent. 

Met vertaling > Douane

Wanneer u een vertaling wilt maken omdat bijvoorbeeld stamklassen, docenten en/of vakken niet identiek zijn exporteert u via de douane.

 • Klik op Exporteren > Lesgroepindelingen en roosters > Douane > Magister

 • Zodra u de douane opent worden de douanebladen ingelezen
 • Klik in het menu Magister op Schrijf rooster of dagrooster

 • Selecteer het betreffende tijdvak (basisrooster) of selecteer de dagen (dagrooster)

 • Sla het xml-bestand op en importeer deze in Magister

Trefwoorden


 • No labels