Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U kunt het (dag)rooster via de desktop exporteren naar Magister. Er zijn 2 mogelijkheden die we op deze pagina toelichten.

DESKTOP

Zonder eventuele vertaling

Wanneer stamklassen, docenten en vakken in Zermelo en Magister identiek zijn aan elkaar kunt u een *.XML bestand gebruiken voor de export. 
Wanneer de lesgroepindelingen reeds bekend zijn in Magister, kunt u het rooster exporteren. Afhankelijk van het bestand dat op dat moment actief is, wordt het bijbehorende rooster in een *.XML bestand weggeschreven. 
Vervolgens kunt u dat bestand importeren in Magister. 
Wanneer u één of meerdere dagen wilt selecteren voor de export, gebruikt u de export van dagroosters.

Het is belangrijk dat de informatie per les volledig is. Dat betekent dat de volgende gegevens bekend moeten zijn: 

 • Dagnummer
 • Lesuur
 • Lesid
 • Docent
 • Vak

U vindt het exportbestand onder Exporteren > Groepsindelingen en roosters > Magister XML (roosters).

Let op

Een exportbestand met het rooster dient geen lege velden te bevatten. Wanneer groep, vak, docent of lokaal bij een les ontbreekt, zal de betreffende les niet ingelezen worden door Magister.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • KWT: In Zermelo dienen dag,lesuur,(kwt)vak bekend te zijn.
  In Magister dient de Hulptabel kwt_vakken ingericht te zijn.  
 • KWT docenten: In Zermelo dienen dag, lesuur, docent, lokaal, (kwt)vak bekend te zijn.
  In Magister dient de Hulptabel kwt_vakken ingericht te zijn. 
 • Blokkades klas, docent, lokaal: In Zermelo dienen dag, lesuur, klas/docent/lokaal, (blokkade)vak bekend te zijn.
  In Magister dient de Hulptabel blokkades ingericht te zijn (zichtbaar bij MasterPlan). 
 • Standby_uren: In Zermelo dienen dag, lesuur, docent en (standby)vak in het exportbestand te staan.
  In Magister dient de Hulptabel standby_types ingericht te zijn.
  Deze lessen zijn vervolgens zichtbaar in de agenda van de docent. 

Keuzelessen en Magister

Werkt u met keuzelessen in Zermelo? Volg onderstaand stroomschema om te zorgen dat deze op de juiste manier worden geëxporteerd naar Magister.

Keuzelessen als KWT-lessen exporteren

DESKTOP 19.06

Als u vakkeuzelessen of groepskeuzelessen in uw rooster heeft, dan kunt u die via Magister XML (roosters) exporteren naar Magister. In de toekomst zal dit via het portal verlopen.

Om de keuzelessen te kunnen verwerken in Magister, wordt de XML export aangepast, zodat Magister de keuzelessen overneemt als KWT-lessen. Docenten krijgen dan een les en leerlingen krijgen een placeholder, waardoor leerlingen zich kunnen inschrijven op afspraken. Als u de export maakt onder Magister XML (roosters), dan krijgt u eerst een scherm te zien, waarin u wijzigingen kunt maken voor het wegschrijven van de keuzelessen.

In het tabblad KWT-vaknamen kunt u voor zowel het vak van docenten als leerlingen een voorvoegsel of achtervoegsel opgeven, zo kunt een een keuzeles een alias geven. In de tabbladen Vakkeuzelessen en Groepskeuzelessen vindt u meer informatie over hoe de lessen worden weggeschreven, bijvoorbeeld als er dubbele lessen zijn of als de les opgesplitst wordt.

U gaat verder met het exporteren van het rooster door een keuze te maken tussen twee verschillende manieren van wegschrijven van de keuzelessen. Als u klikt op <Keuzelesmodus> dan worden de keuzelessen weggeschreven met de aanpassingen. Kiest u voor <Traditioneel> dan worden de keuzelessen weggeschreven zonder de aanpassingen.

image2019-6-6_11-35-27.png


Met vertaling > Douane

Wanneer u een vertaling wilt maken omdat bijvoorbeeld stamklassen, docenten en/of vakken niet identiek zijn exporteert u via de douane.

 • Klik op Exporteren > Groepsindelingen en roosters > Douane > Magister


 • Zodra u de douane opent worden de douanebladen ingelezen

 • Klik in het menu Magister op Schrijf rooster of dagrooster


 • Selecteer het betreffende tijdvak (basisrooster) of selecteer de dagen (dagrooster)
 • Sla het xml-bestand op en importeer deze in Magister.


Trefwoorden

Magister, export, wegschrijven, publiceren, kwt, keuzeles, band