Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

Stap voor stap

U bent ouder, leerling of medewerker op een school en wilt graag inloggen op het portal.

U volgt de volgende stappen:

  1. Ga in uw browser naar het portal-adres van uw school (schoolnaam.zportal.nl)
  2. Voer uw Gebruikersnaam in
  3. Voer uw Wachtwoord in.


Een tip

Het Zermelo Portal is ontwikkeld voor gebruik op computers of tablets. Op uw telefoon kunt u het beste de Zermelo App gebruiken. Kijk hiervoor op De Zermelo app gebruiken.

Verder hebben we gemerkt dat het portal het beste werkt als u Google Chrome gebruikt.

Ook interessant


  • No labels