Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 427 Next »


Krijgen leerlingen of docenten een foutmelding bij het bekijken van roosters?

Op dit moment is er een probleem met het bekijken van roosters in het portal. Er wordt hard gewerkt om het probleem met de schoolfuncties op te lossen.

Heeft u nog rollen die aan gebruikers zijn toegekend? Dan kunt u het probleem verhelpen door de rollen bij gebruikers te verwijderen. Deze rollen zijn namelijk niet meer nodig.

Dit kan als volgt in bulk:

 1. Ga naar Beheer > Gebruikers
 2. Selecteer de gebruikers waarvoor het geldt
 3. Klik op <rollen toekennen>
 4. (in dit lijstje niets selecteren)
 5. Klik op <Opslaan>


Belangrijkste wijzigingen in 19.02.0 (12-02-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe roosterweergave en de nieuwe mogelijkheden rondom maatwerkvakkenkeuzeroosters en roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Verbetering:

 • [Automatisch roosteren] Leerling uitgebreid: Kans toegevoegd aan leerlinggegevens

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Crash bij wisselstrafpunten in hoger tijdvak opgelost
 • [Indelen] Phoenix Indelingen individueel: schermen bij modi Individueel, Mogelijk en Wenselijk worden niet langer verkeerd opgebouwd

Releasenotes


 Belangrijkste wijzigingen in 19.01.1 (22-01-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavond] Nieuwe ouderavond bevat nu wel ouders
 • [Ouderavond] Vervangende docent kiezen bij 'Mogelijkheden aanbieden per pakketvak' is nu ook mogelijk in de 32 bits versie
 Belangrijkste wijzigingen in 19.01.0 (15-01-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Crash opgelost als na archiveren automatisch een niet beschikbaar bestand wordt gekozen
 • [Automatisch roosteren] Lokaalwensen: tijdvakschakelaar werkt weer

Verbeteringen

 • [Automatisch roosteren] Atlas: omschrijving Opdracht plaatsing veranderd in "van geselecteerde lessen"

 • [Ouderavonden] Ouderavond: In blokkadescherm is kolom met leerlingnaam toegevoegd

 • [Ouderavonden] Ouderavond: nieuwe tag aan brieven toegevoegd "leerlingnamen met stamklas"

 Belangrijkste wijzigingen in 18.12.0 (18-12-2018)

Zermelo Atlas is nu beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op Update 18.12 - Desktop en Portal - Atlas

Opgeloste problemen:

 • [Dagrooster]  Crash opgelost bij <Verwerk lesuitval> in activiteitenplanner
 • [Roosterautomaten] Gladiatorscherm wordt weer netjes uitgelijnd
 • [Roosterautomaten] Blokuur over een pauze wordt nu als blokuur gezien door de Lokalenautomaat
 • [Zermelo Desktop] Overbodige 'Sectie algemeen' wordt nu genegeerd
 • [Zermelo Desktop] Kolom #PORTALID wordt nu automatisch in het Lokaaldomein aangemaakt bij nieuwe projecten op basis van een leeg bestand
 • [Zermelo Desktop] Diverse schermen: selector opent nu standaard wat groter om scrollen te voorkomen

Verbeteringen:

 • [Zermelo Desktop] Aanpassen schermgrootte in desktop is makkelijker gemaakt
 • [Zermelo Desktop] Teamviewer remote updaten naar versie 14
 Belangrijkste wijzigingen in 18.11.0 (13-11-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Publiceren] Crash opgelost bij roostervergelijk
 • [Schoolstructuur] Stamklasnamen: de controle op uniciteit is nu afdelingsoverstijgend

Verbetering:

 • [Ouderavond] Nieuw scherm achter <Lokalen en tafels>
 • [Ouderavond] Waarschuwing wanneer een gesprek geen lokaal meer heeft vanwege hernoeming
 Belangrijkste wijzigingen in 18.10.0 (16-10-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavonden] Upload voor ouderavond: onterecht verboden voor schooljaar 2018-2019
 • [Roostervoorbereiding] Jaarplanner: vakantie met spatie wordt nu goed gedownload

Verbetering:

 • [Roostervoorbereiding] Jaarplanner: Schooljaar en Regio worden nu automatisch overgenomen uit het portal

 Belangrijkste wijzigingen in 18.09.0 (11-09-2018)

Vanaf deze versie kunt u in de jaarplanner de informatie uit het portal overnemen. En heeft de desktop het standaard Windows-uiterlijk gekregen. Meer informatie vindt u op: Update 18.09 - Desktop en Portal.

Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Week archiveren: onterechte melding "Formatie niet doorgerekend" opgelost
 • [Toetsrooster] Toetsroosteren: bij knippen toets wordt vakdocent (XVakdocent) correct overgenomen
 • [Zermelo Desktop] Bij groepen blijven portal-IDs van niet-bestaande portalgroepen niet langer staan.

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Technische verbetering waardoor roosteren en clusteren tot 40% sneller kan zijn
 • [Formatie] Formatiebeheer, -planning en -migratie verwijderd uit de desktop
 • [Indelen] Mentoraat controle: afwijkende deelverzamelingen kunnen accepteren
 • [Zermelo Desktop] Het versturen van mail via een beveiligde verbinding werkt nu beter bij Serie Email Grid
 • [Zermelo Desktop] Zermelo Desktop heeft nu het standaard Windows-uiterlijk
 • [Zermelo Online] Publiceren: filter alleen op lessen van de vestigingen die bij het project horen
 • [Zermelo Online] Zermelo Desktop kan nu roosters publiceren met alleen de functie "roostermaker".
 Belangrijkste wijzigingen in 3.13.1 (31-07-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Roosterplan: Optimaliseren met Arena verplaats geen (gekoppelde) lessen meer uit andere afdelingen
 • [Automatisch roosteren] Roosterplan: Optimalisatie veroorzaakt geen botsingen meer in het rooster
 • [Automatisch roosteren] Roosterplan: Weergave verbeterd na gebruik Nachtwacht
 • [Automatisch roosteren] Lokalen Mathematicus: nu ook af te sluiten na selectie van slechts twee lessen
 • [Dashboard] Nu ook verschillen bij secties als nieuwe of overbodige sectie
 Belangrijkste wijzigingen in 3.13 (10-07-2018)

Mentoraatseisen zijn voor veel roostermakers een lastig punt, met name op bovenbouwafdelingen. In de desktop 3.13 vindt u de mogelijkheid om mentoraatcontrole aan te zetten. We nodigen u uit om ons updateblad te lezen: Update Desktop 3.13 en de handleiding Mentoraatcontrole. Hierin vindt u een overzicht van alle nieuwe functionaliteit.

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Telgroepen / lesverzamelingen: Grpbreed met #allen werd niet altijd goed doorgerekend
 • [Automatisch roosteren] Crash: Telgroepwizard crasht wanneer te verwijderen telgroep nog als roosterplan geoormerkt is
 • [Automatisch roosteren] Statisticus: Crash bij afsluiten opgelost
 • [Automatisch roosteren] Roosterplan+: verversprobleem bij toevoegen nieuw roosterplan opgelost
 • [Exporteren] Crash door oude Clus-domeinen opgelost bij splitsen
 • [Handmatig Roosteren] Docentwissels: wijzigingen in looptijden worden nu correct opgeslagen
 • [Handmatig Roosteren] Lesbotsing was mogelijk na gebruik docentwissel
 • [Indelen] Phoenix: docent-indeelvergelijk laat fixaties (verbod en verplicht) intact van groepsindelingen
 • [Zermelo Desktop] Week afknippen: onterechte melding "Formatie niet doorgerekend" opgelost
 • [Zermelo Desktop] Afdelingen en stamklassen: Het totaal aantal leerlingen per afdeling wordt nu prognostisch getoond
 • [Zermelo Desktop] Scrollen in de domeinen met pijltjestoetsen stopt niet meer onderaan scherm, maar scrollt nu verder

Verbeteringen:

 • [Groepen en Lessen] Na upload vanuit lesconnector kom je terug in de lesconnector
 • [Groepen en Lessen] Upload lessentabel van koppelingen is verbeterd
 • [Groepen en Lessen] Lesconnector downloadt nu ook lessenverdeling als de lessen binnen één tijdvak verdeeld zijn over meerdere docenten (indien niet geroosterd)
 • [Roostervoorbereiding] Scherm Lokalen downloaden verbeterd
 Belangrijkste wijzigingen in 3.12.5 (28-05-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Publiceren] Crash bij publicatie rooster verholpen
 • [Leerlingen] Prognose van 29% wordt nu correct gedownload en verwerkt
 Belangrijkste wijzigingen in 3.12.4 (04-04-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavond] Leerlingnamen zijn weer in beeld bij een ouderavond zonder peilweek
 • [Jaarplanner] Weekenddagen worden niet langer bij Lesperiode en Tijdvak toegevoegd wanneer deze worden uitgeschakeld in een vakantie
 • [Jaarplanner] Wanneer een "schooldag" uit een vakantie wordt verwijderd wordt deze alleen automatisch aan een tijdvak en lesperiode toegevoegd wanneer die dag niet ook in een andere vakantie ligt
 • [Vestigingen] Probleem met vestigingen met kleine letters bij Lokaalwensen Basis opgelost door eenmalige conversie lessen bij starten automatenscherm
 • [Toetsroosteren] In offline-versie worden nu leerlingnummers weergegeven bij toetslijsten
 • [Automatisch roosteren] Gebruik van dezelfde naam voor een telgroep en een lesverzameling is nu ook te corrigeren wanneer één van de twee als masker in gebruik is

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Kleuren op basis van Clusterlijn, Locatie of Tijdrastervariant nu mogelijk
 • [Mondelingen] Het is nu mogelijk om een docent te fixeren met rechtsklik bij Roosteren in de tijd
 • [Ouderavond] De knop portalcontainer is verwijderd
 • [Ouderavond] De "Client" is hernoemd naar "Ouderavond Client"
 Belangrijkste wijzigingen in 3.12.3 (21-03-2018)

Opgelost probleem:

 • [Roostervoorbereiding] Gekoppelde groepen gaven een foutieve lessentabel door
 Belangrijkste wijzigingen in 3.12.2 (20-03-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Crash opgelost in Lesverzamelingen en Telgroepen wanneer in lijstweergave via menu domeinen werden uitgeschakeld
 • [Automatisch roosteren] Wanneer lesverzameling of telgroep wordt gebruikt als roosterplan dan kan deze niet langer verwijderd worden. (Zou crash veroorzaken)
 • [Jaarplanner] Crash desktop wanneer alle tijdvakken inactief zijn opgelost
 • [Ouderavonden] Blokkades konden bij roosteren op datum op andere dag gezet worden dan in scherm blokkades
 • [Ouderavonden] Ouderavond: Gespreksmogelijkheden aanbieden per pakketvak is weer mogelijk
 • [Ouderavonden] Roosteren op tijd: Tabbladen sortering op datum wordt onthouden na starten een van de automaten
 • [Vestigingen] Verzamelingen op basis van locatie maken nu geen onderscheid tussen vestigingsnamen met hoofd- en kleine letters
 • [Vestigingen] Vestigingen: Indien nog niet aanwezig zijn nu lesverzamelingen op basis van vestigingscodes met kleine letters toegevoegd
 • [Vestigingen] Afkortingen van vestigingen worden nu intern vertaald naar kleine letters
 • [Vestigingen] Lokalen basis: volgorde van vestigingen is weer correct
 • [Vestigingen] Lokalen basis: menu-optie vestigingen is weer terug
 • [Vestigingen] Afdelingen en stamklassen: Kleur van vestiging wordt nu getoond en kan aangepast worden
 • [Vestigingen] Afdelingen en stamklassen: Het is nu weer mogelijk om offline vestigingen toe te voegen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.12.1 (8-03-2018)

Opgeloste problemen:

 • Wanneer u meerdere vestigingen in uw roosterbestand had, bestond de kans dat de roosterpublicatie van groepsloze lessen mislukte. 
 • Crash opgelost bij starten van rapportvergaderingen. 
 Belangrijkste wijzigingen in 3.12 (7-03-2018)

In de desktop 3.12 vindt u een update voor het nieuwe roosterseizoen met daarin onder andere aanpassingen in de strafpunten bij onderwijskundige randvoorwaarden, een nieuwe roosterautomaat, de supertelgroepen en de breekijzerfunctie. We nodigen u van harte uit om het updateblad te lezen: Update Desktop 3.12. Hierin vindt u een overzicht van alle nieuwe functionaliteit.

Let op: u dient ook de Gladiatoren te updaten naar versie 3.12 om de Arena te kunnen gebruiken met de nieuwe functionaliteit. 

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Arena: Verschil in kwaliteit ten opzichte van start wordt nu ook per type strafpunten en per tijdvak weergeven
 • [Automatisch roosteren] Benaming strafpuntencategorie "Diversen" is vervangen door "Prefab en supertelgroep"
 • [Automatisch roosteren] Een aantal automaat-resultaat-schermen hebben nu de standaard groene vink in plaats van een OK-knop bij afsluiten
 • [Automatisch roosteren] Onderwijskundig oude stijl vanaf schooljaar 2019-2020 niet meer te gebruiken
 • [Automatisch roosteren] Onderwijskundig: Aantal strafpunten bij dag te kort (losse lessen) nu gerelateerd aan totaal aantal uur per week
 • [Automatisch roosteren] Onderwijskundig: Dagmidden instelbaar voor strafpunten dagspreiding
 • [Automatisch roosteren] Onderwijskundig: Standaard strafpunten niet behalen prefabblok verhoogd naar 200K en resultaat prefabblokken is opgenomen in scherm onderwijskundig uitgebreid
 • [Automatisch roosteren] Onderwijskundig: Standaard randvoorwaarden bestraft zwaarder bij meer dan 2 lessen per dag
 • [Automatisch roosteren] Samenvoeging schermen inrichten telgroepen en inrichten lesverzamelingen
 • [Automatisch roosteren] Standaard strafpunten voor vrije dagdelen zijn verlaagd naar 800K i.p.v. 1M om zo vrije dagen voorrang te geven
 • [Automatisch roosteren] Totaaloverzicht strafpunten: Je kunt nu naar de strafpuntendetails voor onderwijskundig op een selectie
 • [Dagroosteren] Vervanggewicht 0 bij publicatie meenemen als formatief negeren
 • [Dagroosteren] Lokaalblokkades worden nu getoond en ook in de lokaalselector wordt er melding van een blokkade gemaakt
 • [Indelen] Correctie op maximale, minimale en optimale groepsgroottes indien er leerlingen zijn die niet ingedeeld hoeven te worden.
 • [Indelen] De maximum groepsgrootte wordt niet meer overschreden door leerlingen die eventueel vrijgesteld zijn
 • [Zermelo Desktop] Domeinen: Bij algemeen rijfilter worden de eigenschappen die beginnen met # onderaan geplaatst
 • [Zermelo Desktop] Domeinen: Optie om te kunnen inzoomen op een subdomein (bijv. afdeling) toegevoegd

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Arena telt opgegeven strafpunten voor wijzigingen weer correct mee in totaal
 • [Automatisch roosteren] Optie lessen uitroosteren <u> negeert in meldingen niet langer de lessen op maandag
 • [Automatisch roosteren] Indeelstrafpunten bij lln worden nu correct genegeerd wanneer indelen genegeerd moet worden
 • [Automatisch roosteren] Aanpassing dialooginstellingen worden weer onthouden
 • [Automatisch roosteren] Roosterplan Herindelen en optimaliseren: Botsingen door gefixeerde lokalen worden nu correct bestraft
 • [Dagroosteren] Kans dat desktop vergeet welke versie van dagrooster gepubliceerd is na crash dagroosteren verkleind
 • [Handmatig Roosteren] Optie Herstel volledige layout toegevoegd om Roosterprofiel weer op Zermelo standaard te krijgen
 • [Indelen] Phoenix -> beschikbaarheden: Nieuwe standaard blokkadedrempel is nu 800.000
 • [Indelen] Phoenix weergave Leerlingvak met keuzeinfo toont weer pakketkeuze info (nu de informatie uit het portal)
 • [Indelen] Waarschuwing toegevoegd wanneer individuele participatie leerling op meer groepen gezet kan worden dan dat er zijn op een afdeling
 • [Management] Diagrammen: wijzigingen en nieuwe diagrammen worden nu weer correct (vanuit het project) ingeladen
 • [Ouderavonden] Ouderavond met peilweek laadt portal-informatie niet meer twee keer
 • [Ouderavonden] Ouderavond Roosterbrief: elk niet-geroosterde gesprek wordt getoond in aparte paragraaf
 • [Ouderavonden] Ouderavond: Uitnodigingsbrief toont geen "enkel/dubbel" als optie 'extra lang gesprek' uit staat
 • [Ouderavonden] Roosterbrieven: brief voor ouders met enkel wel-aangevraagde-maar-niet-geroosterde gesprekken wordt nu wel gegenereerd
 • [Ouderavonden] De sortingen van dagen in ouderavondclient is nu correct
 • [Roostervoorbereiding] Jaarplanner: Bij aanpassing vakantie worden vrijgekomen dagen, indien mogelijk, aan een tijdvak en/of lesperiode toegevoegd
 • [Toetsrooster] kwt.exe wordt weer weggeschreven wanneer keuzes gedelegeerd worden
 • [Zermelo Desktop] Zermelo Desktop nu ook te gebruiken bij lage resolutie (verticaal 800px of lager)
 • [Zermelo Online] Provisie: Headertekst wordt bij comprimeren niet meer aangepast
 Belangrijkste wijzigingen in 3.11 (31-01-2018)

In deze release is een aantal verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de ouderavond. Zo is zijn nu bij de gespreksmogelijkheden ook de stamklas van de leerling te zien en is het mogelijk om roosterbrieven voor ouders te printen. We nodigen u uit om ons updateblad te lezen: Update Desktop 3.11 en Portal 1.18.

Verbeteringen:

 • [ouderavond] Gespreksmogelijkheden: stamklas en naam van leerling zijn nu in elk perspectief zichtbaar
 • [ouderavond] Gespreksmogelijkheden: aanbieden/verwijderen per pakketvak toont nu voor welke gesprekken reeds mogelijkheden zijn aangeboden
 • [ouderavond] Gespreksmogelijkheden: sortering verbeterd in situaties waar sprake is van meerdere gezinnen
 • [ouderavond] Roosteren op datum: kolom 'Fixeren' toegevoegd
 • [ouderavond] Roosteren op tijd, knop Overzicht: Het tabblad 'ouders' sorteert nu op achternaam ouder
 • [ouderavond] Publiceren: Opmerking aan docent kan nu volledig worden weergegeven
 • [ouderavond] Brieven: Het is nu mogelijk om in bulk individuele roosterbrieven af te drukken voor ouders
 • [ouderavond] Brieven: De naam van de standaardbrief 'voorbeeldbrief.txt' is vervangen door 'uitnodigingsbrief.txt'
 • [docenten] Overzicht: Het is nu duidelijker wanneer er 'overige docenten' gedownload kunnen worden

Opgeloste problemen:

 • [ouderavond] Peilweek: Lokaal verdwijnt niet meer van gesprek bij lokalen met meerdere tafels
 • [ouderavond] Upload voor ouderavond: Foutmelding verholpen
 • [ouderavond] Roosteren op tijd: Opmerking voor roostermaker nu ook zichtbaar bij benaderen Blokkades
 • [leerlingen] 'Afdeling oud' en 'stamklas oud' worden weer gevuld bij nieuwe afdelingsdeelnames

 • [leerlingen] Het geslacht wordt weer correct gedownload bij nieuwe afdelingsdeelnames

 • [automatisch roosteren] Verwarrende strafpuntsubtotalen in veranderingenscherm worden niet meer getoond

 • [douane] Douaneregel verdwijnt niet meer na wijziging groepsnaam
 Belangrijkste wijzigingen in 3.10.1 (04-12-2017)

Opgeloste problemen:

 • [desktop] Domeinen: importeren kan weer met auto-label omdat 'object' weer 'object' heet i.p.v. 'y' 
 • [desktop] Gegevenscontrole kon verschilmeldingen blijven geven bij docenten 
 • [desktop] Projectbeheer paneel (hoofdscherm desktop) werkt nu sneller
 • [desktop] Sterretje (indicatie voor wijzigingen) bij roosterbestand verschijnt niet meer spontaan
 • [ouderavond] Ouderavond blokkadescherm: snelle invoer blokkades werkt weer
 • [ouderavond] Ouderavond maakt niet meer per ongeluk aparte gesprekken als het vinkje bij 'aparte gesprekken ouders' uit staat
 • [ouderavond] Ouderavond: Crash opgelost bij het genereren van gespreksmogelijkheden
 • [ouderavond] Ouderavond: gearchiveerde gebruikers die van een gesprek kunnen worden verwijderd worden nu inderdaad van het gesprek verwijderd bij het sluiten van het scherm Gespreksmogelijkheden
 • [pakketkeuze] Crash bij openen Vakkenpakket opgelost
 • [pakketkeuze] Nieuw vakkenpakketscherm: Het is nu duidelijker welke cel je met de muis aanwijst
 • [pakketkeuze] Nieuwe vakkenpakketscherm: Extra melding en tooltip toegevoegd bij wijziging van een eventueel vrijgesteld vak in een pakket
 • [pakketkeuze] Vakkenpakket toont nu alle afdelingen ook als 1e afdeling geen leerlingen bevat
 • [peilweek] Peilweek voor pakketkeuze was fout indien er afgesloten tijdvakken zijn (tijdvakken met 0 dagen)
 Belangrijkste wijzigingen in 3.10.2 (19-12-2017)
 • [desktop] In het portal aangemaakte en gevulde roostergroep (stamklas) wordt nu goed herkend door de desktop
 • [kwt] Menu-optie Keuzewerktijd in de desktop is weer beschikbaar
 • [ouderavond] Na annuleren van wijzigingen in dagverdeling worden deze niet meer opgeslagen
 • [vakkenpakket] Extra hulpmiddel bij vakkenpakket toegevoegd voor klanten die oude versie van Zermelo gebruiken
 Belangrijkste wijzigingen in 3.10.0 (16-11-2017)

Zermelo is één programma, met twee applicaties: het portal en de desktop. Om te zorgen dat deze twee applicaties goed op elkaar aansluiten, hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in de desktop. Hierdoor hoeft u minder handelingen te verrichten om gegevens vanuit het portal in de desktop te krijgen. De portalconnector bestaat niet meer vanaf de desktopversie 3.10. De verschillen ten opzichte van het portal lost u direct in het betreffende scherm op. 

We nodigen u uit om ons update blad te lezen: Update Desktop 3.10 en Portal 1.15

Voor meer informatie over de belangrijkste grote wijzigingen in de Desktop, verwijzen wij u graag naar de handleiding: 

Overige verbeteringen:

 • [automatisch roosteren] Aanpassing standaard aantal varianten bij Arena wordt nu onthouden
 • [automatisch roosteren] Automatisch roosteren: Ctrl-A selecteert alle elementen van actieve selectortabblad
 • [automatisch roosteren] Scherpere schatting strafpunten telgroepen met beperkte capaciteit bij niet-geroosterde lessen
 • [dagrooster] Keuzepakketten zijn in de dagroosterbestanden te downloaden
 • [ouderavond] Toegevoegd lokaal in ouderavond client verdwijnt niet meer na upload
 • [ouderavond] Blokkades van ouders kunnen afgevinkt worden indien verwerkt
 • [ouderavond] Upload voor Ouderavond is uit de ouderavond-workflow gehaald.
 • [ouderavond] Melding opgelost: Gespreksmogelijkheden probeert veld room naar het portal weg te schrijven.
 • [portal] Persoonsgegevens van docenten en leerlingen worden automatisch gedownload

Opgeloste problemen:

 • [algemeen] Selectie <Shift><klik> in het leerlingdomein werkt weer goed
 • [automatisch roosteren] Totaaloverzicht strafpunten start niet meer traag op bij gebruik van sneltoets T
 • [automatisch roosteren] Onderwijskundige randvoorwaarden op groep-vak niveau is nu weg te halen.
 • [automatisch roosteren] Kolom Strafpunten Onderwijskundig perspectief 'Per vak' en 'Per docent' sorteert nu van groot naar klein
 • [automatisch roosteren] Profiel Lokaal Pro houdt selectie van lokalen goed vast
 • [dagrooster] Vastgezette items in dagrooster verdwijnen niet meer bij andere dagselectie
 • [dagrooster] Het is nu mogelijk vervanger uit vervangerspool op les met afwezige docent te zetten als er leerlingen absent zijn
 • [groepen en lessen] Bij vervanging in portal (dus 2 docenten betrokken) blijft het scherm niet langer een verschil zien bij les
 • [jaarplanner] Vakanties in jaarplanner zijn nu standaard gesorteerd op datum
 • [jaarplanner] Vakanties 2019 in jaarplanner toegevoegd
 • [ouderavond] In Ouderavondmodule volgorde van dagen nu op datum ipv alfabetisch
 • [ouderavond] Lokalen worden niet meer gepubliceerd bij verlaten scherm "roosteren op lokaal"
 • [ouderavond] Tafel blijft niet langer gepubliceerd staan bij verwijdering lokaal uit desktop
 • [ouderavond] Negatieve pauze- en gesprekstijden invoeren is niet meer mogelijk
 • [ouderavond] Gearchiveerde ouders zijn niet meer zichtbaar bij het genereren van gespreksmogelijkheden
 • [toetsrooster] Geknipte toetsen kunnen niet meer verdeeld worden over meerdere dagen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.4 (10-10-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

 • [Algemeen] Crash verholpen bij verwijderen zo juist aangemaakte vakken
 • [Dagrooster] Knop accepteer in vervangerspool accepteert weer
 • [Formatie] Foutmelding bij het verlaten van het Formatie (portal)-scherm in de desktop is verholpen
 • [Indelen] Aangepaste waarden Optimale en Maximale groepsgroottes worden weer onthouden
 • [Ouderavond] Automaat houdt weer rekening met blokkades van ouders
 • [Ouderavond] Aanpassingen blokkades binnen "Roosteren op tijd" werkt weer correct
 • [Toetsrooster] Weergave meervoudige mondelingen verdelen over dagen bij afdelingen verbeterd
 • [Toetsrooster] Crash opgelost na weghalen lokaal van geknipte toets
 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.3 (11-09-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

 • [Algemeen] Klantenkaart: Crash na afsluiten met OK verholpen
 • [Dagroosteren] Publiceren Rooster: Foutmelding "geen correct antwoord portal ontvangen" verholpen
 • [Dagroosteren] Activiteit splitst niet meer ongevraagd in tweeën.
 • [Management] Crash verholpen bij bewerken van kopcellen in Diagramprofielen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.2 (16-08-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

 • [rooster] Crash verholpen bij Plaatsen met de Arena
 • [rooster] Onderwijskundig Uitgebreid sorteert nu met hoogste aantal strafpunten
 • [dagrooster]  #VVQUOTUM wordt nu standaard als extra eigenschap in docentendomein aangemaakt
 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.1 (16-08-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

Opgeloste problemen:

 • [Algemeen] Roostermaker krijgt geen foutmelding meer bij het openen van project.
 • [Dagrooster] Controlescherm uitvalredenen is tijdelijk uitgeschakeld. 
 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.0 (09-08-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

Verbeteringen:

 • [algemeen] Bij Backups-terugplaatsen worden nu ook de Arena backups getoond
 • [algemeen] In het scherm ''backup terugplaatsen'' staat nu alleen de datum en de tijd.
 • [algemeen] Melding verbeterd wanneer je de laatste versie van een bestand wilt verwijderen
 • [api] Zermelo Desktop gebruikt nu v3 (versie 3) van de API ipv versie 2
 • [dagrooster] Waarschuwing dat het niet mogelijk is een surveillant ziek te melden via gebiedsmodus
 • [dagrooster] Selectorschermen in dagrooster laten nu het aantal gefilterde objecten zien
 • [export] Nieuwe SOM export > Schrijf Stamklassen
 • [ouderavond] Kolommen: emailadres en aantal gesprekken aangevraagd toegevoegd aan scherm Uitnodigingsbrieven in ouderavond
 • [ouderavond] Het hoofdmenu van de ouderavond-client heeft nu een icoontje
 • [toetsrooster] Locatie van de toets nu zichtbaar in Toetsen roosteren
 • [toetsrooster] Toetsen hernummeren geeft een waarschuwing voor toekomstig roostervergelijk
 • [dagrooster] Uitvalreden van een les geeft de voorkeur aan een activiteit boven een docent
 • [secties] Secties uit portal overnemen in Desktop

Opgeloste problemen:

 • [algemeen] Het was niet mogelijk de software te activeren met een spatie in je Windows gebruikersnaam
 • [algemeen] Foutief openen van project bij "Meest recente project openen" verholpen
 • [algemeen] Archiefbestanden gebruikte meer geheugen door ActPlan
 • [algemeen] Lokalen verwijderen is weer mogelijk na Lokalen Basis doorlopen te hebben
 • [algemeen] Meerdere keren de import van Masterplan doorlopen kan nu zonder crash
 • [algemeen] Naam Voluit bij lokaal is nu aan te passen
 • [algemeen] Onterechte melding over te veel lessen in Totaalcontrole opgelost
 • [algemeen] Toolbar kan niet meer verplaatst worden
 • [algemeen] Vakken: je kunt zonder foutmelding een vak verwijderen waar nog groepen en lessen aan gekoppeld zijn
 • [algemeen] Vreemde lessen automatisch oplossen lost nu bij alle groepen van de gekoppelde les het probleem op.
 • [algemeen] Het plaatsen van geselecteerde lessen op de agenda werkt nu ook wanneer het tabblad Lessen actief is
 • [algemeen] Magisterexport: lege tijdvakken in het roosterbestand worden vanaf nu niet meer meegenomen in de export
 • [algemeen] Naam backup udmz bestand heeft nu de aanmaak datum/tijd
 • [algemeen] Optie Importeren ontbreekt wanneer er geen eigen printprofielen meer zijn
 • [dagrooster] Geaccepteerde botsende les wordt nu wel ingeschakeld na annuleren activiteit
 • [dagrooster] Vervangerspool: ingeroosterde vervanguren worden geaccepteerd bij verlaten hoofdscherm
 • [dagrooster] 2 aparte activiteiten voor 2 lesuren worden niet meer automatisch gebundeld
 • [dagrooster] Dagselectie bij dagen in buitenselectie wordt nu vastgehouden
 • [dagrooster] De vervangers worden weer getoond in de activiteitenplanner bij de afwezige docent (zowel bij een activiteit als afwezigheid)
 • [dagrooster] Een paar sneltoetsen in dagrooster deden het nog niet
 • [dagrooster] Groepsloze les kwam niet als probleem in beeld bij afwezigheid docent
 • [dagrooster] lokaalprobleem nu zichtbaar in klasselector bij accepteren van een leerling-botsing
 • [dagrooster] Optie 6 (aanmaken activiteit): Annuleer knop werkt nu wel
 • [dagrooster] Vervangbelang negeren laatste uur geeft geen tussenuurmelding meer bij voorgaande vrij lesuren
 • [dagrooster] In Menu "Gebied" kun je geen andere Activiteit selecteren
 • [dagrooster] Roostervergelijk houdt selectie nu vast bij enkele weergavekeuzes
 • [dagrooster] Zwevende les kan verwijderd worden bij het dagroosteren
 • [export] SOM bevorderingen markeert het bestand nu als gewijzigd
 • [hand.rooster] "Selecteer lessen van deze objecten" laat lessen niet meer staan als je geen object meer geselecteerd hebt
 • [hand.rooster] Er komt geen richel bij wanneer de bestaande gefixeerd zijn
 • [hand.rooster] Lesgroepindelingen: de huidige indeling wordt nu altijd getoond bij te veel mogelijkheden
 • [hand.rooster] Als een afdeling twee keer in bundel stond werd het scherm niet goed ververst
 • [management] Diagramprofielen crasht bij het wisselen van profiel terwijl het optieschermpje open staat.
 • [management] Managementrapport Kwaliteit toont nu ook de grafiek met de tussenuren
 • [management] Serie-operatie lesstatistiek: bij wijzigingen wordt nu gesuggereerd het bestand op te slaan
 • [ouderavond] Alle gespreksmomenten zijn nu te verwijderen
 • [ouderavond] Upload Ouderavond controleert op leerlingen die niet in portal staan
 • [ouderavond] Melding toegevoegd bij het verwijderen van de laatste gespreksdag
 • [ouderavond] Verwijder geselecteerde gespreksdag/-tijd veranderd in dagen/tijden
 • [pegasus] Pegasus, fase 1, Roosters: een fixatie van een lesblok op een blokpositie wordt nu opgeslagen
 • [pegasus] Pegasus: #theorie wordt nu direct toegevoegd aan het vakdomein
 • [phoenix] Maximaal klassikaal: weergave van stamklassen kon soms verdwijnen
 • [provisie] Versienummer van Provisie nu zichtbaar in Provisie > help
 • [publicatie] Zermelo Desktop schrijft bij toetsen en mondelingen geen vestigingen ("branchOfSchool") weg
 • [roosteren] Arena update strafpunten nu na het toevoegen van een variant met meer strafpunten
 • [roosteren] Bij meer tijdvakken dan afdelingen worden nu alle tijdvakken getoond bij de roosterautomaten
 • [roosteren] Crash bij telgroepen vanuit scherm totaaloverzicht
 • [roosteren] Crash verholpen bij Docenten > Beschikbaarheden als verkeerd aantal roosterplaatsen/roostergroepen dagen en dagdelen stond ingesteld
 • [roosteren] De roosteractie docentwisselen houdt geen rekening met strafpunten
 • [roosteren] Lesverzamelingen: filters met dubbele punt nu in formule te verwerken
 • [roosteren] Opslaan in Automatisch roosteren slaat alleen het huidige bestand op en laat de rest ongemoeid
 • [roosteren] OWK2017: sorteren op problemen en probleem openen houdt sortering nu vast
 • [roosteren] OWK2017: sorteren werkt nu ook als je een vak openklapt hebt staan
 • [roosteren] Roosteren (met herindelen): Plaatsen van lessen met de Alchemist: absoluut maximum in automaatinstellingen werkt nu correct
 • [roosteren] Roostervergelijk (beperk wijzigingen) maakt een verbeterde vergelijking met externe bestanden
 • [roosteren] Selectie van lessen werd niet altijd als zodanig verwerkt als de tab 'Lessen' geselecteerd was in de Selector
 • [roosteren] Sortering op strafpunten in telgroepen verbeterd
 • [roosteren] Voorwaarden zonder roosterposities leveren nu geen strafpunten meer op
 • [roosteren] Weergave in selector verbeterd bij selectie van meerdere tijdvakken
 • [roosteren] Alchemist in blokkenstand en blokkenbouwer tonen nu "tussenresultaten".
 • [roosteren] Annuleren lokalenautomaat op selectie laat de automaat nu niet meer starten
 • [roosteren] Randvoorwaarden leerlingen: Individuele randvoorwaarden (dagdelen) voor leerlingen kopieert nu altijd de afdelingsstandaard
 • [roosteren] Scherm Docenten - beschikbaarheden kan niet gestart worden zonder Roostergroepen Dagen/Dagdelen
 • [roostervoorbereiding] Bevoegdheidsgebieden niet meer beschikbaar bij scherm inrichting KWT
 • [roostervoorbereiding] Jaarplanner: mogelijkheid Geen regio toegevoegd (om geen vakantie/feestdagen te kunnen hebben)
 • [roostervoorbereiding] Lokaalwissels: de naam van een nieuwe lokaalgroep wordt nu opgeslagen wanneer er nog een nieuwe wordt aangemaakt
 • [roostervoorbereiding] Vakken bewerken: sortering werkt nu ook op kolom "selectie"
 • [roostervoorbereiding] Geen spaties meer mogelijk in Extra Eigenschap waardoor fouten in lesverzamelingen worden voorkomen
 • [roostervoorbereiding] Jaarplanner: Scherm vakantie aanpassen is nu met OK te sluiten bij geen wijziging
 • [roostervoorbereiding] Lessentabel: te lage waarde ophogen werkt nu per afdeling wanneer hierop gefilterd is
 • [roostervoorbereiding] Lesuren: Tijdrasterinstelling wordt bij Schoolstructuur - Lesuren nu bewaard
 • [splitsen] Splitsen van bestanden: extra uitleg over het kiezen van een tijdelijke map

Overige versies


U kunt hier de laatste versie van Zermelo 2 downloaden, wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van een nieuwe (werk)pc. U kunt hier ook de testversies van onze software vinden. Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

SoftwareversieRelease datumReleaseOmschrijving
Zermelo 230-04-2015

2.4.5

Testversies Zermelo 3Iedere dag3.XU kunt op de downloadpagina de nieuwste testversies van onze software vinden.
 • No labels