Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Inleiding

Om een toetsrooster te kunnen maken, dient u eerst een week af te knippen als toetsroosterbestand.

Menu Projectbeheer.


Dagen afknippen
 

Wanneer we een project hebben geopend ,selecteren we allereerst het basisrooster en klikken bij roosteropties op het icoontje <Dagen afknippen>.


Weken kiezen

U kunt vervolgens de week (of weken) selecteren waarin de toetsweek plaats vindt.

Wanneer slechts een paar dagen betrokken zijn bij de toetsweek selecteert u hier toch de hele week.


Wanneer u de juiste weken heeft geselecteerd, klikt u vervolgens onderaan op de knop <Toetsrooster>

Naam bepalen

U krijgt nu de mogelijkheid om deze afgeknipte weken een herkenbare naam te geven.


U klikt vervolgens op de knop <OK>. 

Toetsweekrooster

Uiteindelijk heeft u een apart roosterbestand aangemaakt (type T = Toetsweek) waarin u de Toetsweek verder kunt maken.
Wanneer u meerdere weken in uw toetsweek heeft, zal iedere week in het toetsrooster een apart tijdvak worden. U heeft later dan de mogelijkheid om lessen in de ene week wél en in de andere week juist niet uit te schakelen. 
Als er dagen zijn die niet betrokken zijn bij de toetsweek, kunt u deze in de jaarplanner uitschakelen. 

Er zijn direct 2 versies van het toetsroosterbestand aangemaakt. De werkversie is versie 2, het afgeknipte origineel is versie 1.

  • No labels