Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Inleiding

Nadat de toetsen zijn gemaakt en aangepast, dienen ze verdeeld te worden over de dagen van de toetsperiode. 
In het toetsenoverzicht klikt u op de knop <Verdeling over dagen>. 
Natuurlijk kunt u eerst bepaalde toetsen vastleggen op een dag als u dat wilt. Verdelen over de dagen

Met een linker muisklik zet de u de toets op de gewenste dag, met een rechter muisklik kunt u toetsen ofwel fixeren ofwel blokkeren op bepaalde dagen.

De toets biologie is per se op de dinsdag geplaatst, omdat er op die dag bij de slager organen besteld zijn. De toets natuurkunde zal niet op maandag of dinsdag geroosterd worden.

Nadat u in het toetsenoverzicht op de knop Verdeling over dagen heeft geklikt, verschijnt het scherm Verdeling over dagen met daarin verticaal een overzicht van alle te verdelen toetsen en horizontaal het aantal toetsdagen. Boven de toetsdagen staat het aantal leerlingen die op de dag een of meerdere toetsen hebben. Aangezien alle toetsen nog op de eerste toetsdag staan, is het leerlingenaantal hier heel hoog en op de andere dagen nog 0. 

De verdeling moet voor leerlingen zo gunstig mogelijk zijn, dus liefst maar 1 of 2 toetsen per dag, maar liever niet meer dan 2. U kunt een toets handmatig op een andere dag plaatsen door bij de toets in de kolom van de nieuwe dag te klikken, maar beter is het de automaat te gebruiken. Klik daarvoor op de knop <Dagverdeel automaat (snel)> of <Dagverdeel automaat (grondig)> . De automaten zijn gelijk alleen de instellingen op de achtergrond zijn anders. 

Dagverdeel automaat

Kies in het scherm <Verdeling over dagen> voor <Dagverdeel automaat (snel)> of <Dagverdeel automaat (grondig)>.

Het scherm Selectie voor dagverdeel automaat verschijnt. Door te klikken in de kolom 'Leerlingen naar Toetsroostermodule' verandert u Ja (groen) in Nee (rood) of andersom. Zo kunt u selecteren welke toetsen er meegenomen worden in de automaat. 


Toetsen verdelen per afdeling

Vaak wordt echter per afdeling gewerkt. Daarvoor klikt u op de knop <Per afdeling> en voert de naam van de gewenste afdeling in. Daarna klikt u op <OK>. U ziet dat de toetsen van de afdeling op Ja (groen) staan en de toetsen van de anderen afdelingen op Nee (rood). Klik nogmaals op <OK> om door te gaan met verdelen over de dagen. 

Tip

Meestal zult u betere resultaten boeken als u per afdeling de toetsen verdeelt over de week, dan alle toetsen van alle afdelingen tegelijkertijd.

Het scherm Toetsperioden roosteren verschijnt. Voordat u de automaat aan het werk zet, kunt u een aantal randvoorwaarden invoeren. 

Groepen maken 

Onderaan het scherm ziet u de knop <Groepen> u kunt hier groepen van toetsen aanmaken waarvan u liever niet hebt dat ze op dezelfde geroosterd worden en dat de automaat moet proberen deze toetsen te spreiden over de week.  

Maak per afdeling groepen aan, maar u kunt ook proberen om bijvoorbeeld alle toetsen die een bosatlas nodig hebben proberen alvast te spreiden over de week.

Klikt u in het veld "gewicht" dan kunt u aangeven hoe zwaar een toets is. Hoe hoger getal u hier invoert des te kleiner de kans wordt dat er diezelfde dag voor de betrokken leerling nog een andere toets ingeroosterd wordt. 

Automaat aanzetten

Uiteindelijk zetten we de automaat aan door te klikken op de knop <Automaat aan/uit> en gaat de automaat de toetsen verdelen over de dagen met inachtneming van alle randvoorwaarden die we eerder hebben aangegeven.

Zolang er er bovenin het scherm 'Reken: ...' staat, is de automaat aan het rekenen:
 

Laat de automaat een tijdje draaien om de toetsen zo optimaal mogelijk te verdelen. U zet de automaat uit door op de knop  <Automaat aan/uit> te klikken.

U ziet dat er nog slechts een klein aantal leerlingen meer dan 2 toetsen op 1 dag zullen hebben. Indien u dat echt niet wilt zullen er minder toetsen ingeroosterd moeten worden of de toetsweek zal moeten worden verlengd.

Verlaat u het scherm dan krijgt u een overzicht van alle toetsen verdeeld over week. 


  • No labels