Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op deze pagina geven we u een overzicht van de gegevens die u kunt importeren in de menu's van Personeel. In de tabellen ziet u welke gegevens (velden of kolommen) u kunt importeren, of een gegeven verplicht is, en hoe de gegevens moeten zijn opgebouwd. Indien dat relevant is, geven we u nog verdere informatie of advies in de kolom opmerking.

(tick) Een groen vinkje betekent dat deze optie beschikbaar is, als het gaat om nieuwe importeren of bestaande bijwerken. In de kolom verplicht betekent een groen vinkje dat dit gegeven verplicht is bij het importeren.

(error) Een rood kruisje betekent dat deze optie niet beschikbaar is, als het gaat om nieuwe importeren of bestaande bijwerken.

Voor meer informatie over het importeren van gegevens verwijzen we u naar CSV-bestanden importeren.


Personeel > Overzicht > Contracten

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
hoofdvestiging(tick)

team


standaard functiecategorie
OP, OOP, DIR
start
dd-mm-jjjj
eind
dd-mm-jjjj
opmerking voor docent
tekstveld
opmerking voor directie
tekstveld

Personeel > Overzicht > Eigenschappen

(error) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
geboortedatum
dd-mm-jjjjVan belang voor berekening persoonlijk budget
docent vanaf
dd-mm-jjjjVan belang voor berekening startersvergoeding
op school vanaf
dd-mm-jjjj

Personeel > Aanstellingen > Planning

(tick) nieuwe importeren

(error) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
dienstverband(tick)vast, tijdelijk
werktijdfactor(tick)0,0000
start
dd-mm-jjjjIngangsdatum van aanstelling. Standaard eerste dag van het schooljaar. 
eind
dd-mm-jjjjEinddatum van aanstelling. Standaard laatste dag van het schooljaar. 
functiecategorie
OP, OOP, DIR
wtf jaarequivalent
0,0000
opmerking voor de docent
tekstveld
opmerking voor de directie
tekstveld

Personeel > Aanstellingen > Uitbreiding

(tick) nieuwe importeren

(error) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
eind
dd-mm-jjjjEinddatum van aanstelling. Standaard laatste dag van het schooljaar. 
invloed op algemene schooltaken
ja,nee
invloed op invloed op deskundigheidsbevordering
ja,nee
 invloed op persoonlijk budget
ja,nee
Lessen & Taken
123 (geheel getal)klokuren
opmerking voor directie
tekstveld
opmerking voor docent
tekstveld
start
dd-mm-jjjjIngangsdatum van aanstelling. Standaard eerste dag van het schooljaar.
Werktijdfactor
0,0000

Personeel > Aanstellingen > Verloven

(tick) nieuwe importeren

(error) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
formatieberekening(tick)planning,onderhoudplanningsverlof leidt dit direct tot een verlaging van de jaartaak, onderhoudsverlof is een verlof waar u tijdens de planning geen rekening mee houdt.
afwezigheid lessen&taken
ja,nee
eind
dd-mm-jjjjEinddatum van aanstelling. Standaard laatste dag van het schooljaar. 
invloed op algemene schooltaken
ja,nee
invloed op invloed op deskundigheidsbevordering
ja,nee
opmerking voor directie
tekstveld
opmerking voor docent
tekstveld
start
dd-mm-jjjjIngangsdatum van aanstelling. Standaard eerste dag van het schooljaar.
verloftype

vakantieverlof, spaarverlof, zieketeverlof, calamiteitenverlof, zwangerschapsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, adoptie- of pleegverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof, overig, PB-basis verlof, PB-aanvullend verlof.  

door Zermelo aangeleverde (wettelijke) verloftypes. Deze zijn gefixeerd en kunnen niet bewerkt. gebruikers kunnen zelf extra verloftypes aanmaken Beheer > Portal-inrichting > Verloftypes
Werktijdfactor
0,0000

Personeel > Financieel > Indicatie loonkosten

(error) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken


veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 

salarisschaal


LB,LC, LD, LE, S01,S02,S03,S04,S05,S06,S07,S08,S09,S010,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17


Wettelijke salarisschalen VO CAO
salaristrede
1-20
werkgeverslasten %

0-100%Personeel > Persoonlijk budget

(tick)nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 

gekozen aanvulling


basis,eerste, tweede
overgangsregeling BAPO
ja,nee
oud saldo basisbudget handmatig
ja,nee
oud saldo basisbudget
123 (geheel getal)
oud saldo aanvullend verlofbudget handmatig
ja,nee
oud saldo aanvullend verlofbudget
123 (geheel getal)
lesverlichting
123 (geheel getal)Aantal klokuur dat opgenomen wordt voor lesverlichting
taakverlichting
123 (geheel getal)Aantal klokuur dat opgenomen wordt voor taakverlichting
pensioen
123 (geheel getal)Aantal klokuur dat opgenomen wordt voor pensioen
uitbetalen verlof
123 (geheel getal)Aantal klokuur dat opgenomen wordt voor het uitbetalen van verlof
kinderopvang
123 (geheel getal)Aantal klokuur dat opgenomen wordt voor kinderopvang
reductie maximaal aantal lessen handmatig
ja,nee
reductie maximaal aantal lessen
1,2
opmerking voor directie
tekstveld
opmerking voor docent
tekstveld


Personeel > Bevoegdheden > Bevoegdheden (details)

(tick)  nieuwe importeren

(error)  bestaande bijwerken


veld verplichttype

opmerking

werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
vak(tick)dropdown, keuze obv keuzeaanbodvakken beschikbaar obv keuzeaanbod
bevoegdheidstype(tick)bekwaam 1e graads, bekwaam 2e graads, regulier 1e graads, regulier 2e graads, studerend 1e graads, studerend 2e graadseigen bevoegdheidstypes mogen ook, mits bekend via menu beheer
diploma
geen,hbo,wo
startweek
jjjj-weeknummer
eindweek
jjjj-weeknummer
opmerking voor docent
tekstveld
opmerking voor formatiebeheerder
tekstveld

Personeel > Sectieverdeling > Sectieverdeling (details)

(error) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
Sectie(tick)

werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
opmerking van docent
tekstveld
opmerking voor formatiebeheerder
tekstveld
Te plannen lessen 1e graads
1,0
Te plannen lessen 2e graads
1,0

Personeel > Takenverdeling > Geactiveerde taken

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
taakafkorting(tick)dropdowntaken o.b.v. aangemaakte taken 
lesreducerend?
ja,nee
minimaal aantal per docent
123 (geheel getal)
opmerking 
tekstveld
standaard aantal uur per docent 
123 (geheel getal)


Personeel > Takenverdeling > Takenverdeling (details)

(tick) nieuwe importeren

(error)  bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
taak(tick)
naam taken zoals aangemaakt in  (Beheer > Portal-inrichting > Taken)
eind
dd-mm-jjjj
opmerking voor docent 
tekstveld
opmerking voor schoolleiding
tekstveld
start
dd-mm-jjjjIngangsdatum van aanstelling. Standaard eerste dag van het schooljaar.
uren 
123 (geheel getal)

Personeel > Roosterwensen > Roosterwensen beschikbare dagen en dagdelen

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttypeopmerking
werknemerscode(tick)
De medewerker moet al als gebruiker in het portal bekend zijn en het gebruikerstype werknemer hebben. (Beheer > Gebruikers > Gebruikers) 
dagen
123 (geheel getal)
dagdelen
123 (geheel getal)

startweek


jjjjww
  • No labels