Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

Inleiding

Nu u de mondelingen over de dagen heeft verdeeld, dient u deze op een tijdstip in te roosteren. Mondelingen houden zich, net als toetsen niet aan reguliere lestijden.

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken


Mondelingen handmatig roosteren in de tijd

Met de knop <Roosteren in de tijd> opent u een venster, waarin u de individuele mondelingen op een bepaald tijdstip kunt inroosteren. Klik op de mondeling en daarna op <Activeer> of gebruik de spatiebalk om de lijst met mondelingen van die dag van die docent in beeld te krijgen. Standaard opent het venster zich in de Overschuif modus (menu Modus > Overschuif) waarin u een enkele mondeling kunt slepen naar de gewenste positie. 

Alle mondelingen worden in eerste instantie ingepland op dezelfde tijd, aan het begin van de dag.

U kunt een mondeling naar een positie slepen door in de regel van de docent het corresponderende blokje aan te klikken het naar de gewenste tijd te verslepen.

Hierbij geldt dat:

  • een paars mondeling (blokje) botst met een ander mondeling.
  • een rood mondeling (blokje) botst met een les of toets.
  • een groen mondeling (blokje) kan veilig op dat tijdstip in worden geroosterd.

Indien u een mondeling alsnog naar een andere dag wilt verplaatsen, dan kunt u dat doen door met de rechtermuisknop het mondeling aan te klikken en aan te geven naar welke dag u het mondeling wilt verplaatsen. U kunt er ook voor kiezen om alle mondelingen van deze dag te verplaatsen naar een andere dag.


Elementen van een mondeling weergeven

U kunt op de <Z> op het toetsenbord drukken om de elementen van een bepaalde mondeling in beeld te brengen. Wanneer u in de modus overschuif of trein zit krijgt u op dat moment de leerlingen betrokken bij de mondeling te zien.Kies docent

Via de menuoptie <Kies docent> kunt u een selectie maken van docenten waar u naar wilt kijken. Wilt u alle docenten zien die betrokken zijn bij de mondelingen van de sectie Biologie dan selecteert u deze sectie.

Als u vervolgens in de regel van een docent met mondeling klikt met uw rechtermuisknop, dan kunt u deze docent vastzetten en blijft de docent zichtbaar als u bijvoorbeeld een andere vaksectie selecteert via het menu 'Kies docent'. Op dezelfde manier kunt u een docent ook weer losmaken, de nietjes om de docentcode verdwijnen dan weer.

Tijdrasterinstelling voor mondelingen

Het kan zijn dat u uw mondelingen niet kunt verplaatsen in de tijd. In dit geval sluit de lengte van een mondeling niet aan op de tijdrasterinstelling die wordt gebruikt.
Standaard rekent het scherm waarin u de mondelingen kunt verplaatsen in stappen van 5 minuten.
Het verwacht daarom dat mondelingen 5, 10, 15, 20, (...) minuten van duur zijn.
Wanneer u mondelingen heeft aangemaakt die niet een veelvoud van 5 minuten van duur zijn (e.g. 6 minuten), dan dient u de tijdrastervariant aan te passen.

Deze optie zit in het scherm Mondelingen Roosteren in de tijd > Opties > Tijdrasterinstellingen

Vervolgens geeft u aan dat u wilt werken met een "minuut raster". Een mondeling kan dan elke minuut in het rooster beginnen.


Mondelingen automatisch roosteren in de tijd

U kunt ook gebruik maken van de knop <Automaat>, die voor een voorstel genereert welk mondeling op welk tijdstip geroosterd gaat worden.
De automaat zal (indien mogelijk) de mondelingen aansluitend inroosteren echter, zonder pauzes.

Indien u pauzes wilt inroosteren kunt u het beste gebruik maken van de "Trein modus" via het menu Modus > Trein
Het mondeling dat u versleept zal alle mondelingen die in de weg staan voor zich uit duwen.


Wanneer u het scherm verlaat middels de <OK> knop, dan kunt ziet u dat uw mondelingen op diverse tijden zijn ingeroosterd.
Ook dit scherm verlaat u met de <OK> knop.

Eventueel kunt u uw mondelingen bekijken in het Mondelingen domein via het menu Projectbeheer > Mondelingen.

Bijzitters roosteren

In ditzelfde scherm kunt u bijzitters toekennen aan de mondelingen.
Via het menu Modus > Bijzitter komt u in de 'Bijzitter modus'.
Wanneer u een mondeling selecteert en u klik op de knop <Selecteer actieve toets>, komen de meest geschikte bijzitters bovenaan te staan.
Om een bijzitter toe te kennen klikt u recht onder het betreffende mondeling in de regel van de docent. 

In ons voorbeeld ziet u dat docent Adr als bijzitter is geplaatst op het mondeling van docent Huu.
Docent Adr staat tussen blokhaken, maar dat is slechts deels zichtbaar.
In het overzichtsscherm met alle mondelingen kunt u dit goed zien.

Zie ook: Het plaatsen van een surveillant.

Lokalen roosteren

In ditzelfde scherm kunt u lokalen toekennen aan de mondelingen.
Via het menu Modus > Lokaal komt u in de 'Lokaal modus'.
Wanneer u een mondeling selecteert en u klik op de knop <Activeer>, komen de meest geschikte lokalen bovenaan te staan.
Om een lokaal toe te kennen klikt u recht onder het betreffende mondeling in de regel van het lokaal.In ons voorbeeld ziet u dat er om-en-om mondelingen staan op de lokalen 007 en 011.
Zie ook: Lokalen toekennen.

  • No labels