Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Current »

Inleiding

Per portal is er één lijst met alle keuzes. Keuzes kunnen vakken, profielen of opleidingen zijn. Wanneer u de module Decaan heeft, kunt u deze keuzes verwerken in een keuzeformulier dat de leerlingen online kunnen invullen. Als u geen module Decaan heeft, is de lijst met keuzes onder andere nodig voor de lessentabel.


PORTAL Beheer > Portal-inrichting > Keuzes

Algemeen

Portalbreed is er één lijst met keuzes. Onder keuzes kunt u verstaan: alle vakken die op alle scholen in uw portal worden gegeven, maar ook profielen en eventueel opleidingen.

Handmatig

Om een keuze toe te voegen dient u het volgende te doen:

 1. Ga naar Beheer > Portal-inrichting > Keuzes
 2. Klik op de knop <Toevoegen>
 3. Vul de keuzecode, (volledige) naam en het type in
 4. Vul eventueel een ILT-Code in
 5. Klik op de knop <Toevoegen>.
   


Importeren via csv-bestand

U kunt alle keuzes importeren via een csv-bestand. Het csv bestand kan de volgende informatie bevatten:

 • Code: deze dient uniek te zijn en mag alleen kleine letters bevatten
 • Naam: de omschrijving
 • ILT-Code: de officiële code van het ministerie
 • Type: in deze kolom geeft u aan of de code een vak, een opleiding of een profiel is. 

Na het importeren kunt u eventueel bij een vak een roostercode invoeren. Dit doet u als u in de roosters een andere code wilt tonen dan de officiële afkorting.

 • Ga naar Beheer > Portal-inrichting > Keuzes
 • Klik op de knop <CSV-import>
 • Wijs het te importeren bestand aan en klik op <Verder>
 • Geef per kolom aan welke informatie het bevat
 • Klik op de knop <Nieuwe importeren>


Roostercode

Mogelijk wilt u als roostermaker in de desktop met een andere dan de officiële code werken. U heeft de mogelijkheid de roostercode handmatig aan te passen. Dit is dan de code zoals zichtbaar wordt in de roosters.

Keuzes verwijderen

U kunt een keuze eventueel verwijderen. Let op: dit kan alleen als de keuze nergens wordt gebruikt!

 1. Selecteer de te verwijderen keuze (meervoudige selectie middels CTRL of SHIFT)
 2. Klik op de knop <Verwijderen>.


Verwijder alleen uw eigen keuzes

Wanneer u een portal deelt met andere scholen, ziet u mogelijk ook keuzes van andere scholen die niet bij u gebruikt worden.


Trefwoorden
Vak toevoegen, vakken, toevoegen, vakken aanmaken, vak aanmaken, nieuw vak, vak verwijderen, profiel toevoegen, profiel verwijderen, opleiding toevoegen, opleiding verwijderen
 • No labels