Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op deze pagina geven we u een overzicht van de gegevens die u kunt importeren in de menu's van Beheer. In de tabellen ziet u welke gegevens (velden of kolommen) u kunt importeren, of een gegeven verplicht is, en hoe de gegevens moeten zijn opgebouwd. Indien dat relevant is, geven we u nog verdere informatie of advies in de kolom opmerking.

(tick) Een groen vinkje betekent dat deze optie beschikbaar is, als het gaat om nieuwe importeren of bestaande bijwerken. In de kolom verplicht betekent een groen vinkje dat dit gegeven verplicht is bij het importeren.

(error) Een rood kruisje betekent dat deze optie niet beschikbaar is, als het gaat om nieuwe importeren of bestaande bijwerken.

Voor meer informatie over het importeren van gegevens verwijzen we u naar CSV-bestanden importeren.


Beheer > Portal-inrichting > Keuzes > Keuzes

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttype

opmerking

Keuzecode(tick)tekstvak afkorting
Naam(tick)tekstvolledige vaknaam

Roostercode


tekstveldalleen nodig als desktop afwijkt van portal, advies probeer dit te vermijden
ILT-code

123 (geheel getal)


Type
vak,opleiding,profiel,leegde inhoud hiervan is vaak nodig, maar niet verplicht

Beheer > Portal-inrichting > Keuzes > Pakketdelen

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttype

opmerking

Naam(tick)tekst
Pakketdeel code(tick)tekst

LAS-code


tekstveldcode voor  leerlingadminstratiesystemen

Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttype

opmerking

Code

(tick)tekstafkorting van het leerpad
Opleidingen
tekstEen of meerdere relevante opleidingen, komma gescheiden. Deze profielen moeten reeds in het portal bekend zijn (Beheer > Portal-inrichting > Keuzes).

Jaarlagen


1,2,3Jaarlaag 1 t/m 6, komma gescheiden
profielen
tekstEen of meerdere relevante profielen, komma gescheiden. Deze profielen moeten reeds in het portal bekend zijn (Beheer > Portal-inrichting > Keuzes).
vestigingen
teksten of meerdere vestigingen. Deze vestigingen moeten reeds in het portal aangemaakt zijn (Beheer > Portal-inrichting > Vestigingen)
Elementcode
tekstBestaande ministeriële elementcode

Elementcode (LWOO)


tekstBestaande ministeriële elementcode voor de LWOO

LAS-code


tekstveldOptioneel een afwijkende afkorting die in uw leerlingadministratie wordt gebruikt.

Beheer > Portal-inrichting >Secties

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttype

opmerking

Afkorting sectie

(tick)tekst
Naam sectie(tick)tekst 

Beheer > Portal-inrichting >Taken

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttype

opmerking

Afkorting taak

(tick)tekstEen of meerdere relevante taakafkortingen komma gescheiden. Deze afkortingen moeten reeds in het portal bekend zijn (Beheer > Portal-inrichting > Taakgroepen).
Taakgroep(tick)tekst Een of meerdere relevante taakgroepen, komma gescheiden. Deze taakgroepen moeten reeds in het portal bekend zijn (Beheer > Portal-inrichting > Taakgroepen).

Taak


tekst
Omschrijving taak
tekst

Beheer > Portal-inrichting >Taakgroepen

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken

veldverplichttype

opmerking

Afkorting taakgroep

(tick)tekst
Taakgroep(tick)tekst 
Omschrijving taakgroep
tekst

Beheer > Gebruikers > Gebruikers

(tick) nieuwe importeren

(tick) bestaande bijwerken


veldverplichttype

opmerking

Gebruikerscode(tick)

Voornaam
tekst
Tussenvoegsel
tekst
Achternaam
tekst
Geboortedatum
dd-mm-jjjj
Geslacht
man,vrouw
Email
tekstgebruikersnaam @ domein
Ext. auth
ja,nee
Straat
tekst
Huisnummer
numeriek
Postcode
9999XX
Plaats
tekst
Somtoday UUID

UUID

8-4-4-4-12

36 tekens, waarvan 32 hexadecimale karakters en vier streepjes
Magister UUID

UUID

8-4-4-4-12

36 tekens, waarvan 32 hexadecimale karakters en vier streepjes
Extra gebruikersnaam
tekst
Wachtwoord 
ja/nee
LDAP Userprincipalname

tekst

voorbeelden:

  1. 1203446@leerling.school.nl
  2. ll1203446@leerling.school
  3. 1472346 (leerlingnummer)
  4. voornaam.achternaam@school.local
  5. CN=1234,OU=leerlingen,DC=schoolnaam,DC=local
  • No labels