Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Inleiding

U kunt leerlingen die recht hebben op tijdverlenging, bijvoorbeeld dyslectische leerlingen, apart inroosteren voor hun toetsen. Wij leggen u hier uit hoe u dat doet.

Als u dit in het basisrooster doet, dan heeft u de gegevens over tijdverlengers gedurende het gehele schooljaar beschikbaar en hoeft u het niet elke toetsweek opnieuw te doen.

DESKTOP Projectbeheer > Bestandsopties > Domeinen

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

Extra eigenschap in leerlingendomein

Als u tijdverlengers in een apart lokaal wil zetten, dan moet u wel aangeven welke leerlingen recht hebben op tijdverlenging. U doet dit met een extra eigenschap in het leerling domein.

Vastleggen of een leerling tijdverlenging heeft

  • Ga naar Projectbeheer > Bestandsopties > Domein en klik op Leerling
  • Ga in het leerling domein naar het menu Bewerken > Extra eigenschappen
  • Klik op de knop <Nieuwe eigenschap>
  • Typ de naam van de extra eigenschap
  • Klik op <OK>
  • Geef in de kolom bij de betreffende leerlingen aan dat ze de eigenschap hebben door bijvoorbeeld een "Ja" te plaatsen.

Tip

Indien u een lijst heeft uit de schooladministratie met het leerlingnummer van alle dyslectische leerlingen kunt u ook deze ook inlezen door het te synchroniseren in het leerlingdomein.


Toets voor tijdverlengers

In dit voorbeeld heeft u 3 verschillende lokalen aan een toets toegewezen en wilt dat alle leerlingen die dyslectisch zijn apart in 1 van deze lokalen wordt gezet.
Wanneer u toetsen met 1 lokaal heeft zult u eerst het 'dyslexie' lokaal moeten toevoegen aan de betreffende toets. 

Via het menu Opties > Verdelen over de lokalen  kunt u de leerlingen individueel verdelen over de drie toegewezen lokalen.

In het volgende scherm kunt u met de knop <Weergave> selecteren wat u wilt zien in de kolommen van de leerlingen.

U geeft aan dat u de eerste kolom niet met het ID van de leerling, maar met de informatie van de extra eigenschap Tijdverlenger gevuld wilt hebben. U ziet nu precies welke leerlingen recht hebben op tijdverlenging en u kunt hen inroosteren in lokaal A126 .

In het overzicht van de toetsen zijn nu 6 afzonderlijke toetsen aangemaakt en u kunt de duur van de toets voor de leerlingen met tijdverlenging bijvoorbeeld met een kwartier verlengen en de toetsnaam eventueel aanpassen.Trefwoorden

Dyslexie, dyslectisch, toetstijd, toetsduur

  • No labels