Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Inleiding

Binnen de dagroostermodule is het mogelijk leerlingen absent te melden bij een les of activiteit. Stel dat u een activiteit inroostert, maar twee leerlingen moeten nog een toets inhalen of een andere les bijwonen. U kunt dan deze leerlingen absent melden bij de activiteit. Wanneer het rooster gepubliceerd is, zien de betreffende leerlingen dan het juiste (voor hen afwijkende) rooster.


Absentie niet naar leerlingadministratie

Eventueel verwerkte absenties kunnen niet worden geïmporteerd door Somtoday en Magister!

Op deze pagina

Zie ook:

Optie 0: handmatig bewerken van een les

Om de absenties van een les te kunnen bewerken, gebruikt u optie <0>. 

  • Selecteer de les/activiteit waar het om gaat
  • Type het cijfer 0
  • Klik met rechts op de cel in de kolom Absenten
  • Klik op Absentieadministratie
  • Door in de kolom <Absent?> te klikken, meldt u individuele leerlingen af.
  • Klik op <OK>
  • Sluit af met het groene vinkje

Terug in het hoofdscherm ziet u nu een klein rood driehoekje, ten teken dat er absenten bij deze les bestaan. 


Tooltip

Zodra u met de muis boven een les met absenten hangt, ziet u de namen van deze leerlingen

  • No labels