Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

Inleiding

Binnen de dagroostermodule is het mogelijk leerlingen absent te melden bij een les of activiteit. Stel dat u een activiteit inroostert, maar twee leerlingen moeten nog een toets inhalen of een andere les bijwonen. U kunt dan deze leerlingen absent melden bij de activiteit. Wanneer het rooster gepubliceerd is, zien de betreffende leerlingen dan het juiste (voor hen afwijkende) rooster.

DESKTOP Onderhoud > Dagrooster > Dagroosteren


Absentie niet naar leerlingadministratie

Eventueel verwerkte afmeldingen kunnen niet worden geïmporteerd door Somtoday en Magister!

Leerlingen afmelden

DESKTOP 19.05

Vanaf desktop versie 19.05 hebben het niet meer over absentie van leerlingen, maar over afgemelde leerlingen. In Zermelo kunt u leerlingen afwezig melden voor een les of activiteit, bijvoorbeeld omdat de leerling op excursie is of een toets heeft.

Op deze pagina

Zie ook:

Optie 0: handmatig bewerken van een les

Om de afwezige leerlingen van een les te kunnen bewerken, gebruikt u optie <0>. 

  • Selecteer de les of activiteit waar het om gaat
  • Ga naar het menu Gebied > Handmatig bewerken of gebruik sneltoets <0>
  • Klik met rechts op de cel in de kolom Afgemeld
  • Klik op Afwezigheidsadministratie

  • Door in de kolom Afgemeld? te klikken, meldt u individuele leerlingen af
  • Klik op <OK>
  • Sluit af met het groene vinkje

Terug in het hoofdscherm ziet u nu een klein rood driehoekje, ten teken dat er afwezige leerlingen bij deze les zijn.


Tooltip

Zodra u met de muis boven een les met afwezige leerlingen hangt, ziet u de namen van deze leerlingen.

Trefwoorden

Absent, absentie, absenten, absentieadministratie

  • No labels