Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 465 Next »Belangrijkste wijzigingen in 19.04.1 (18-04-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden binnen Atlas (clusteren en Roosterplan) en het downloaden van de standaard roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Gladiator 19.04.0 crashte door toegevoegde debugtekst
 • [Automatisch roosteren] Roosteren zonder herindelen hield onterecht "leerlingen indelen" aan als instelling

Releasenotes


 Belangrijkste wijzigingen in 19.04.0 (16-04-2019)


Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Groepen vrijmaken nemen nu ook de vakkeuzelessen mee
 • [Lokalen roosteren] Blokkenoptimalisator en Mathematicus starten nu ook bij volledige selectie
 • [Ouderavond] Mogelijkheden aanbieden per pakketvak gaf onjuiste informatie in scherm

Verbeteringen:

 • [Toetsroosteren] Maatwerkleerlingen kunnen aan toetsen worden toegevoegd
 • [Toetsroosteren] Update interface Toetsroosteren en Mondelingen
 • [Toetsroosteren] Toetslijsten nu beschikbaar in Toetsroosteren
 Belangrijkste wijzigingen in 19.03.2 (20-03-2019)

Informatie voor Systeembeheerders

Let op: Voor systeembeheerders die de Zermelo Desktop installer en/of de Gladiator MSI gebruiken om gladiatoren te installeren zijn er in de 19.03.2 wijzigingen in hoe de Gladiator als service geïnstalleerd wordt. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Update Desktop 19.03.2 voor systeembeheerders. Merk op dat het niet nodig is om uw Gladiatoren te updaten wanneer deze al minstens op versie 19.02.0 zitten - sindsdien is de functionaliteit van de Gladiatoren niet aangepast.

Opgeloste problemen:

 • Aanpassingen in de Zermelo Desktop installer, om situaties waarin deze als virus wordt gevlagd te verminderen.
 Belangrijkste wijzigingen in 19.03.1 (19-03-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Exporteren] Toetslijsten toonden lokaal ipv surveillant
 Belangrijkste wijzigingen in 19.03 (12-03-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Algemeen] Kans op time out bij roosterpublicatie tijdens opvragen reeds gepubliceerd rooster significant verkleind
 • [Algemeen] In de titelbalk van de hoofdinterface valt de 0 weg uit versies als 19.01
 • [Publiceren] Lesuitval vanwege docent meldde ook leerlingen af
 • [Automatisch Roosteren] Deelverzameling van uit mentoraatcontrole worden nu gemarkeerd en zijn niet meer te verwijderen bij maximaal klassikaal

Verbeteringen:

 • [Atlas]  Flinke snelheidsverbeteringen Atlas doorgevoerd
 Belangrijkste wijzigingen in 19.02.2 (19-02-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavonden] Ouderavond publiceren: bij gesprekken worden weer ouders gepubliceerd naar het portal
 • [Zermelo Online] Publicatie: herpublicatie van activiteiten wordt nu correct gedaan
 • [Zermelo Online] Excursie en uitgevallen les (met zelfde docent, klas, lokaal) worden niet langer met elkaar vergeleken bij herpublicatie
 • [Zermelo Online] Bij publiceren worden vakken en activiteiten op de juiste manier vergeleken
 Belangrijkste wijzigingen in 19.02.1 (14-02-2019)

Opgelost probleem:

 • [Publiceren] Bij een tweede keer publiceren van het toetsrooster werden verkeerde verbanden gelegd
 Belangrijkste wijzigingen in 19.02.0 (12-02-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe roosterweergave en de nieuwe mogelijkheden rondom maatwerkvakkenkeuzeroosters en roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Verbetering:

 • [Automatisch roosteren] Leerling uitgebreid: Kans toegevoegd aan leerlinggegevens

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Crash bij wisselstrafpunten in hoger tijdvak opgelost
 • [Indelen] Phoenix Indelingen individueel: schermen bij modi Individueel, Mogelijk en Wenselijk worden niet langer verkeerd opgebouwd
 Belangrijkste wijzigingen in 19.01.1 (22-01-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavond] Nieuwe ouderavond bevat nu wel ouders
 • [Ouderavond] Vervangende docent kiezen bij 'Mogelijkheden aanbieden per pakketvak' is nu ook mogelijk in de 32 bits versie
 Belangrijkste wijzigingen in 19.01.0 (15-01-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Crash opgelost als na archiveren automatisch een niet beschikbaar bestand wordt gekozen
 • [Automatisch roosteren] Lokaalwensen: tijdvakschakelaar werkt weer

Verbeteringen

 • [Automatisch roosteren] Atlas: omschrijving Opdracht plaatsing veranderd in "van geselecteerde lessen"

 • [Ouderavonden] Ouderavond: In blokkadescherm is kolom met leerlingnaam toegevoegd

 • [Ouderavonden] Ouderavond: nieuwe tag aan brieven toegevoegd "leerlingnamen met stamklas"

 Belangrijkste wijzigingen in 18.12.0 (18-12-2018)

Zermelo Atlas is nu beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op Update 18.12 - Desktop en Portal - Atlas

Opgeloste problemen:

 • [Dagrooster]  Crash opgelost bij <Verwerk lesuitval> in activiteitenplanner
 • [Roosterautomaten] Gladiatorscherm wordt weer netjes uitgelijnd
 • [Roosterautomaten] Blokuur over een pauze wordt nu als blokuur gezien door de Lokalenautomaat
 • [Zermelo Desktop] Overbodige 'Sectie algemeen' wordt nu genegeerd
 • [Zermelo Desktop] Kolom #PORTALID wordt nu automatisch in het Lokaaldomein aangemaakt bij nieuwe projecten op basis van een leeg bestand
 • [Zermelo Desktop] Diverse schermen: selector opent nu standaard wat groter om scrollen te voorkomen

Verbeteringen:

 • [Zermelo Desktop] Aanpassen schermgrootte in desktop is makkelijker gemaakt
 • [Zermelo Desktop] Teamviewer remote updaten naar versie 14
 Belangrijkste wijzigingen in 18.11.0 (13-11-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Publiceren] Crash opgelost bij roostervergelijk
 • [Schoolstructuur] Stamklasnamen: de controle op uniciteit is nu afdelingsoverstijgend

Verbetering:

 • [Ouderavond] Nieuw scherm achter <Lokalen en tafels>
 • [Ouderavond] Waarschuwing wanneer een gesprek geen lokaal meer heeft vanwege hernoeming
 Belangrijkste wijzigingen in 18.10.0 (16-10-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavonden] Upload voor ouderavond: onterecht verboden voor schooljaar 2018-2019
 • [Roostervoorbereiding] Jaarplanner: vakantie met spatie wordt nu goed gedownload

Verbetering:

 • [Roostervoorbereiding] Jaarplanner: Schooljaar en Regio worden nu automatisch overgenomen uit het portal

 Belangrijkste wijzigingen in 18.09.0 (11-09-2018)

Vanaf deze versie kunt u in de jaarplanner de informatie uit het portal overnemen. En heeft de desktop het standaard Windows-uiterlijk gekregen. Meer informatie vindt u op: Update 18.09 - Desktop en Portal.

Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Week archiveren: onterechte melding "Formatie niet doorgerekend" opgelost
 • [Toetsrooster] Toetsroosteren: bij knippen toets wordt vakdocent (XVakdocent) correct overgenomen
 • [Zermelo Desktop] Bij groepen blijven portal-IDs van niet-bestaande portalgroepen niet langer staan.

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Technische verbetering waardoor roosteren en clusteren tot 40% sneller kan zijn
 • [Formatie] Formatiebeheer, -planning en -migratie verwijderd uit de desktop
 • [Indelen] Mentoraat controle: afwijkende deelverzamelingen kunnen accepteren
 • [Zermelo Desktop] Het versturen van mail via een beveiligde verbinding werkt nu beter bij Serie Email Grid
 • [Zermelo Desktop] Zermelo Desktop heeft nu het standaard Windows-uiterlijk
 • [Zermelo Online] Publiceren: filter alleen op lessen van de vestigingen die bij het project horen
 • [Zermelo Online] Zermelo Desktop kan nu roosters publiceren met alleen de functie "roostermaker".

Overige versies


U kunt hier de laatste versie van Zermelo 2 downloaden, wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van een nieuwe (werk)pc. U kunt hier ook de testversies van onze software vinden. 

SoftwareversieRelease datumReleaseOmschrijving
Zermelo 230-04-2015

2.4.5

Testversies Zermelo DesktopIedere dag

Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

Oude versies van Zermelo Desktop
 Toon archief

Het kan zijn dat u naar een oude versie wil teruggaan omdat er een bug in de nieuwe versie zit.
 • No labels