Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Inleiding

DESKTOP 

Wanneer u een toetsweek heeft die niet gelijk is aan een complete week, dan kunt u de planningsperiode aanpassen door in de afgeknipte week naar de jaarplanner te gaan via Beheer > Schoolstructuur > Jaarplanner.

U selecteert bij tijdvakken de juiste week en vervolgens klikt u de dagen die niet bij de toetsweek horen weg. Op deze dagen zullen dan geen toetsen geroosterd worden.


Tip

Het aanpassen van de planningsperiode kan handig zijn omdat u dan niet deze dagen hoeft te blokkeren bij het verdelen van de toetsen over de dagen. Weet u niet van te voren hoeveel dagen er precies nodig zijn, dan kunt u beter dat wél met blokkades regelen die u eventueel later weghaalt als er een dag bij moet.

Toetsweek over meerdere weken

Als u ervoor kiest om de toetsweek te spreiden over meerdere weken en deze weken vallen in hetzelfde tijdvak, dan krijgt u bij het openen van de toetsroostermodule de mededeling dat het voor toetsperioden en activiteiten nodig is om met gesplitste tijdvakken te werken. De desktop kan dit automatisch voor u doen. U hoeft alleen te bevestigen met <Ja>.

U krijgt hierna nog de vraag of u de lessen ook wil splitsen over de tijdvakken. Meestal is het bij toetsroosters het handigste om ook hier voor <Ja> te kiezen en de lessen te splitsen over losse weken.

Op deze pagina

Zie ook

Werkdag start - en eindtijd

Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

Als u de aanvangstijd van Toetsen wilt vastleggen dan kunt u dit aanpassen door in het Toetsrooster scherm te klikken op Opties > Werkdag start- en eindtijd 


U kunt de begin en/of eindtijd aanpassen door met de cursor respectievelijk aan het begin of aan het eind van de groene balk te gaan staan en deze te verslepen naar de juiste tijd.


Pas op!

De eindtijd is ook de eindtijd van de mondelingen. Als u de toetsdagen te vroeg laat eindigen bestaat de kans dat u niet al uw mondelingen geroosterd krijgt!

  • No labels