Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Current »

Inleiding

Via Docenten > Overzicht in de desktop kunt u de gegevens voor docenten downloaden naar de desktop.
U kunt via dit scherm nieuwe docenten downloaden en wijzigingen mbt Hoofdvestiging, Bevoegdheden en Secties overnemen uit het portal.

DESKTOP


Persoonsgegevens worden automatisch overgenomen!

Bij het starten van het desktopproject wordt er gecontroleerd op gewijzigde persoonsgegevens. Indien deze er zijn, worden de gegevens uit het portal automatisch zichtbaar in uw desktopproject.

Docenten synchroniseren

Op het dashboard in de desktop, ziet u of u wijzigingen heeft bij docenten. Als u met uw muis over de docentenwijzigingen beweegt, ziet u dat uw muisaanwijzer verandert in een handje.

U klikt op de regel met het handje om het venster Docenten te openen. Hier kunt u de wijzigingen uit het portal downloaden naar de desktop. Standaard ziet u het overzicht met de wijzigingen. Aan de linkerkant kunt u ervoor kiezen alleen de wijzigingen in de hoofdvestiging, bevoegdheden, secties of docenten af/bij te zien. Bovenaan kunt u ervoor kiezen om in plaats van de wijzigingen alle docenten te zien. Aan het einde van de knoppenbalk ziet u een verversknop staan met een tijdstip. Deze knop geeft aan van wanneer de informatie is die u in dit venster ziet. Als u op de knop klikt, wordt de informatie ververst.

In de kolom Hfdv. ziet u aan de paarse uitroeptekens welke docenten een hoofdvestiging hebben, die niet overeenkomt met het portal. Als u aan de linkerkant klikt op Hoofdvestiging, dan krijgt u een overzicht te zien van de vestigingen. U ziet hier wat volgens het portal de hoofdvestiging van de docent is. Als u op de knop <Hoofdvestiging> klikt, neemt u de hoofdvestiging over zoals deze in het portal bekend is. U ziet dat de status van de hoofdvestiging groen en 'Ok' wordt.

In de kolom Bev. ziet u aan de paarse uitroeptekens welke docenten bevoegdheden hebben die niet overeenkomen met het portal. Als u aan de linkerkant klikt op Bevoegdheden, krijgt u een overzicht van de bevoegdheden die docenten hebben. De paarse bevoegdheden zijn nog niet hetzelfde in portal en desktop, de groene zijn wel gelijk. Als u met uw muisaanwijzer beweegt over een paarse bevoegdheid, ziet u waar de verschillen zitten. In het voorbeeld heeft docent kal in de desktop geen enkele bevoegdheid voor bg. In het portal heeft docent kal echter wel een bevoegdheid voor dit vak in onder andere de onderbouw van de havo. In de tooltip kunt u ook zien wat de gehanteerde IPTO-peilweek is, in dit geval week 39 van 2017. Als u op de knop <Bevoegdheden> klikt, neemt u de bevoegdheden over zoals deze in het portal staan.

In de kolom Sct ziet u paarse uitroeptekens als de sectieplaatsing in de desktop niet overeenkomt met het portal. Aan de linkerkant bij Secties ziet u hoeveel verschillen er zijn. Als u hier klikt, krijgt u een overzicht van de secties waarin docenten zitten. Een groen plusje betekent dat de docent in het portal deelneemt aan de sectie en in de desktop nog niet. Als u met uw muisaanwijzer over de regel van een docent beweegt, ziet u bij welke secties een docent betrokken in is portal en desktop. U klikt op de knop <Secties> om de sectieverdeling uit het portal over te nemen in de desktop.

De laatste kolom met wijzigingen, de kolom met het plus- en minteken, laat zien of u docenten moet verwijderen of toevoegen. Ook hier herkent u de verschillen aan een paars uitroepteken. Is de docentcode rood, dan komt de docent alleen in de desktop voor en kunt u de docent verwijderen. Is de docentcode groen, dan komt de docent alleen in het portal voor en kunt u de docent toevoegen. U krijgt een uitgebreidere melding te zien als u links klikt op Docenten af/bij. Bovenin het scherm ziet u twee docenten knoppen, en . Met deze knoppen kunt u een docent verwijderen respectievelijk toevoegen.

Er zijn twee knoppen die we nog niet besproken hebben, namelijk het tandwiel en de knop <+ Overige>. Met de knop  gaat u rechtstreeks naar het docentendomein en kunt u direct in het domein gegevens aanpassen. Met de knop  opent het venster Overnemen DIR en OOP. In dit venster kunt u kiezen of u docenten, die niet betrokken zijn bij de lessenverdeling, aanmaakt. U maakt de keuze door ofwel te klikken in de cel Niet overnemen in desktop ofwel te klikken in de cel 'Wel overnemen in desktop'. Uw keuze wordt dan rood of groen. Als u overige docenten overneemt in de desktop en u klikt op <OK> dan krijgt u eerst een bevestiging van uw keuze te zien. Hier heeft u nog de mogelijkheid om de actie niet uit te voeren. Als u de actie wel uitvoert, dan ziet u de 'overige' docenten ook terug in het totaaloverzicht. Deze zijn te herkennen aan de gele regel.

U sluit het venster af met het groene vinkje om de gegevens op te slaan.

Trefwoorden

Docententeams, personeelslid, sectietoekenning, hoofdvestiging, vestiging, secties, nieuwe docenten

  • No labels