Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Deze pagina is onderdeel van een stappenplan om koppelingen tussen Zermelo en Somtoday in te richten. Klik hier om naar het globale stappenplan te gaan.

Inleiding

De lesgroepen en de lesgroepindelingen kunt u vanaf de 19.06 release exporteren via het portal. Dit vervangt de douane in de desktop. De exports uit het portal kunt u vervolgens importeren in Somtoday.

PORTAL Koppelingen > Exports
 

Op deze pagina

Zie ook

Instelling scheidingsteken bij clustergroepen

Bij de exports Lesgroepen en indelingen en Roosters wordt gebruik gemaakt van een projectinstelling. U geeft bij elk van deze exports aan of u wel of niet een punt als scheidingsteken wilt toevoegen aan de lesgroepen. Deze instelling wordt voor u opgeslagen in het portal.

 1. Ga naar Koppelingen > Exports
 2. Kies voor de export Lesgroepen en indelingen of Roosters
 3. Klik op de knop <Instellingen>
  1. Plaats een vinkje als u een punt als scheidingsteken wilt instellen
  2. Of zorg ervoor dat het hokje leeg is als u geen scheidingsteken wilt hebben (het voorbeeld verspringt mee met uw keuze)
 4. Klik op <Opslaan>.


Als Somtoday gebruiker kiest u waarschijnlijk voor de notatie met punt als scheidingsteken tussen afdeling en groep, dit is de standaard in Somtoday.

Stamklassen exporteren

U kunt de stamklassen uit Zermelo exporteren naar Somtoday. Dit doet u bijvoorbeeld als u de roosters automatisch wilt inlezen via het portal, ook als u al eerder stamklassen heeft aangemaakt in Somtoday. De automatische roosterkoppeling heeft namelijk de ID's van de stamklassen nodig, welke u in Somtoday importeert met de stamklasexport.

 • Ga in het portal naar Koppelingen > Exports
 • Kies de exportoptie Lesgroepen en indelingen onder het logo van Somtoday

 • Selecteer een roosterproject

 • Vul onder LAS-onderwijssoort per afdeling de Onderwijssoort in zoals deze in Somtoday staat

Onderwijssoort

We raden aan dat u de onderwijssoort per afdeling invult voordat u het exportbestand maakt. U kunt de kolom LAS-onderwijssoort invullen bij de Exports > Lesgroepen en indelingen. Let op dat u hier de afkorting invult zoals die gebruikt wordt in Somtoday en niet de volledige naam.

 • Selecteer de afdelingen waarvoor u de stamklassen wilt exporteren
 • Klik op de knop <Exporteren>
 • Klik op <Stamgroepen exporteren> en klik op <Opslaan> om het bestand op te slaan als csv

Het bestand heeft de volgende opmaak:

 • SOMTODAY U kunt dit bestand met stamklassen importeren in uw Somtoday omgeving onder Beheer > Import&Export > Imports > Stamgroepen.

Bij de stamklas wordt, naast de LAS-onderwijssoort, ook de jaarlaag weggeschreven. Deze is afkomstig uit het portal (Exports > Lesgroepen en indelingen). Deze koppeling gaat ervan uit dat u dit correct heeft ingevuld.


Lesgroepen exporteren

U kunt de lesgroepen exporteren vanuit Zermelo.

 • Ga in het portal naar Koppelingen > Exports
 • Kies de exportoptie Lesgroepen en indelingen onder het logo van Somtoday

 • Selecteer een roosterproject

 • Selecteer de afdelingen waarvoor u de lesgroepen wilt exporteren
 • Klik op <Exporteren>
 • Klik op <Lesgroepen exporteren> en klik op <Opslaan> om het bestand op te slaan als csv

Het bestand heeft de volgende opmaak:

 • SOMTODAY U kunt dit bestand in Somtoday importeren onder Beheer> Import&Export > Imports > Lesgroepen.


Lesgroepindelingen exporteren

U kunt de lesgroepindelingen exporteren vanuit Zermelo

 • Ga in het portal naar Koppelingen > Exports
 • Kies de exportoptie Lesgroepen en indelingen onder het logo van Somtoday

 • Selecteer uw roosterproject

 • Selecteer de afdelingen waarvoor u de lesgroepen wilt exporteren
 • Klik op <Exporteren>
 • Klik op <Indelingen exporteren> en klik op <Opslaan> om het bestand op te slaan als csv


Het bestand heeft de volgende opmaak:

 • SOMTODAY Dit bestand kunt u in Somtoday importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Lesgroepindelingen.


Stamklasindelingen exporteren

De indelingen van stamklassen exporteert u niet via de lesgroepindelingen. Deze exporteert u via de plaatsingen. Heeft u op een afdeling alleen klassikale lesgroepen? Dan is de lesgroepenexport voor die afdeling dus leeg. Voor meer informatie over het exporteren van plaatsingen, gaat u naar de betreffende pagina.

Klassikale lesgroepen vullen in Somtoday

Voor de klassikale lesgroepen volgt nu in Somtoday nog één stap.

De lesgroepen voor de klassikale vakken zijn voorzien van een stamklas en Zermelo sleutel in Somtoday, maar er zitten 0 leerlingen in.

Indien de volledige inrichting van Lesgroepen en Lesgroepindelingen is doorlopen en de leerlingen in Somtoday in de juiste Stamklas staan, moeten de leerlingen namelijk nog verbonden worden met de klassikale lesgroepen.  Dat gaat via de optie (in Somtoday) Beheer > Controles > Klassikale lesgroepen vullen.