Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 61 Next »

Inleiding

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u werkt met het vakkenpakketscherm in de desktop. U heeft de pakketten in het portal ingevoerd en u kunt deze eenvoudig overnemen in de desktop. Ook kunt u hier aangeven hoe u om wilt gaan met vakken waarvan de betrokkenheid zelfstudie is in het portal.

DESKTOP Gegevenscontrole > Pakketkeuzes

DESKTOP Leerlingen > Basisgegevens > VakkenpakketOp deze pagina

Zie ook:

Pakketten desktop

U vult de vakkenpakketten in op het portal. Elke leerling heeft hier een vakkenpakket, dat eventueel in de loop van het jaar nog kan wijzigen. De vakkenpakketten kunt u op elk gewenst moment overnemen in de desktop. Als u het desktopproject opent, ziet u op het dashboard direct of er wijzigingen zijn bij de vakkenpakketten.

De vakkenpakketten worden vergeleken op basis van een peilweek. Via Beheer > Peilweken kunt u de peilweekselectie aanpassen.


U kunt klikken op de verschillen waarna direct het vakkenpakketscherm voor u opent.

U kunt wijzigingen in het vakkenpakket van een leerling ook in een dag- of toetsroosterbestand overnemen

Pakketten overnemen 

In het scherm van de vakkenpakketten in de desktop staan de vakken gesorteerd op type (Profielen; keuzevakken; klassikale vakken). Als er pakketten zijn met verschillen ten opzichte van het portal worden deze aangegeven in de kolom 'Wijziging'. 

Leerlingen krijgen niet standaard de vakken in hun vakkenpakket die in het portal als klassikaal zijn aangegeven. Het is dus nodig om voor alle leerlingen een vakkenpakket in te vullen, ook voor de leerlingen van onderbouw afdelingen met alleen klassikale vakken. Dit is een handeling die u eenvoudig kunt uitvoeren en noodzakelijk is voor een juiste inrichting van het portal. Hoe u dit kunt doen is terug te lezen op de handleiding pagina over vakkenpakketten.


De vakken met een groene kleur zitten in het pakket, vakken met een gele markering moeten worden toegevoegd aan het pakket van de leerling. De vakken met een rode kleur moeten uit het pakket van de leerling. 

Kiest u voor de knop  dan worden de wijzigingen doorgevoerd in de desktop:


Liever per afdeling?

Standaard worden de pakketten van alle afdelingen tegelijk overgenomen. Via het menu <Bewerken> kunt u aangeven of u dit liever per afdeling wilt.

Betrokkenheid van de leerling


In het portal is het mogelijk een bepaalde betrokkenheid van de leerling bij het vak vast te leggen. We spreken over sprokkelen (S), zelfstudie (Z) en vrijstelling (V). Deze betrokkenheid kan ook worden overgenomen in de desktop. Afhankelijk van de gekozen betrokkenheid worden leerlingen ingedeeld of aangemeld voor een lesgroep.

Betrokkenheid: Sprokkelen

Als een leerling in het portal de betrokkenheid 'sprokkelen' heeft gekregen, betekent dit dat de leerling een minimale (lesgroep)participatie van 0 en een maximale (lesgroep)participatie van 1 krijgt. Het zou dus kunnen dat de leerling bij het clusteren niet ingedeeld wordt voor een lesgroep.

Zodra u op de knop  klikt wordt het sprokkelen in de desktop verwerkt.


Betrokkenheid: Zelfstudie instelbaar

DESKTOP 19.06

Bij de betrokkenheid Zelfstudie kan er op 2 manieren met de (lesgroep) participatie worden omgegaan. Het instellen hiervan gebeurt in de desktop onder Leerlingen > Vakkenpakket > Instellingen > Groepsdeelname bij zelfstudie. Indien er gekozen wordt voor <Alleen aanmelding gewenst> wordt de maximale participatie ingesteld op 0. Een leerling wordt dan niet ingedeeld in een groep. De leerling kan wel worden aangemeld bij een groep en ziet de lessen dan als optionele lessen in het rooster. Indien men kiest voor <Indeling gewenst> wordt de maximale participatie ingesteld op 1. Een leerling kan ingedeeld worden, maar het hoeft niet.


Betrokkenheid: Zelfstudie - Instelling <Indeling gewenst>

Als een leerling in het portal de betrokkenheid 'zelfstudie' heeft gekregen, betekent dit dat de leerling een minimale (lesgroep)participatie van 0 en een maximale (lesgroep)participatie van 1 krijgt.

Zodra u op de knop  klikt wordt de zelfstudie in de desktop verwerkt.

Betrokkenheid: Zelfstudie - Instelling <Alleen aanmelding gewenst>

Als een leerling in het portal de betrokkenheid 'zelfstudie' heeft gekregen, betekent dit dat de leerling een minimale (lesgroep)participatie van 0 en een maximale (lesgroep)participatie van 0 krijgt.

Zodra u op de knop  klikt wordt de zelfstudie in de desktop verwerkt.


Betrokkenheid: Vrijstelling

Als een leerling in het portal een vrijstelling heeft gekregen voor een vak, dan wordt dat ook als wijziging in de desktop gezien. Het vak zit nog wel in het pakket van de leerling, maar de leerling wordt er nooit voor ingedeeld.

Zodra u op de knop  klikt wordt de vrijstelling in de desktop verwerkt.


Maatwerk: Niveau-aanpassing

Een leerling kan in het portal ook voor een vak in het vakkenpakket een Niveau-aanpassing (N) krijgen. Leerlingen worden op hun eigen afdeling dan niet ingedeeld in een lesgroep voor dit vak. Voor de aangegeven afdeling worden de leerlingen aangemeld voor de lesgroep op dát niveau. U kunt naast de niveau-aanpassing ook een betrokkenheid aangeven, bijvoorbeeld dat de leerling het vak Sprokkelt op een hoger niveau. Of volgt met Zelfstudie.

Zodra u op de knop  klikt wordt de niveau-aanpassing in de desktop verwerkt.U kunt per vak zien hoeveel leerlingen het vak op welke wijze in hun pakket hebben. Niveau-aanpassing wordt meegeteld bij de reguliere leerlingen (lln (reg) ), tenzij er in het portal nog een extra betrokkenheid aan toegevoegd is. De betrokkenheden Sprokkelen (S) en Zelfstudie (Z) ziet u op de regels eronder.Trefwoorden

Vakkenpakket, lespakket, keuzepakket, pakket, pakketten, pakketwijziging, sprokkel, vrijgesteld

  • No labels