Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 46 Next »

Inleiding

U heeft nu een ouderavond gemodelleerd en gezinnen, bestaande uit leerling(en) en ouders/verzorgers, samengesteld. U kunt nu bij deze gezinnen gespreksmogelijkheden aanmaken en bekend maken aan de ouders. Hoe u dit doet, leest u op deze pagina. De gespreksmogelijkheden en -aanvragen worden automatisch gesynchroniseerd met het portal. U kunt echter ook nog steeds brieven genereren om de ouders op de hoogte te stellen van de oudergesprekken. Ook dat hebben we hieronder beschreven.

Kies in het portal voor <Start> in de kolom Start Ouderavond Client voor het ouderavondbestand. Op deze pagina doorlopen we het menu Uitnodigen in de Ouderavond Client.

Deze pagina beschrijft de vierde stap in het proces van het organiseren van een ouderavond.

Op dit moment loopt er een pilot om de gespreksaanvragen via SOMtoday te laten verlopen. Wat u hiervoor moet doen in Zermelo staat onder op deze pagina beschreven.

Op deze pagina

Zie ook:

Genereren

De ouders moeten een aantal mogelijke gesprekken aangeboden krijgen. Dit kunt u doen bij Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden:

Het scherm is in drie delen. Links ziet u de gezinnen zoals u die gegenereerd heeft. Rechtsboven ziet u uit welke leerlingen dit gezin bestaat, inclusief klas en adresgegevens. Rechtsonder komen alle mogelijke gesprekken voor alle leerlingen van dit gezin. Deze gespreksmogelijkheden kunt u in bulk genereren vanuit de lespakketten van de leerlingen, maar u kunt ook handmatig gespreksopties toevoegen.Genereren van Gespreksmogelijkheden
 1. Ga naar Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
 2. Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen vanuit Lespakketten
 3. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt genereren.
 4. Klik OK.

U ziet nu rechtsonder alle mogelijke gesprekken van de leerlingen van het geselecteerde gezin:

Bij het genereren van gespreksmogelijkheden vanuit het lespakket worden er gespreksmogelijkheden gegenereerd voor elk gezin van elke leerling die het vak volgt. Als een leerling in meerdere gezinnen zit, wordt voor elk gezin dus een gespreksmogelijkheid gegenereerd.

Handmatig toevoegen

U kunt ook handmatig gespreksopties toevoegen per docent, vak en/of leerling.

Aanmaken van extra gespreksmogelijkheden
 1. Ga naar Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
 2. Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen
 3. U krijgt achtereenvolgens een Docent selector, een Vak selector en een Leerlingselector waarmee u een gespreksmogelijkheid kunt aanmaken.

Docenten verwijderen

Op dit moment worden de gespreksmogelijkheden gegenereerd met behulp van de upload voor de ouderavond. Er wordt door de ouderavondcliënt gekeken in het lesdomein van dit bestand en naar de lesgroepindeling in dit bestand. Deze upload kunt u niet bewerken. Als er voor docenten gespreksmogelijkheden zijn gegenereerd die er niet hadden moeten zijn (bijvoorbeeld stagiaires), dan kunt u deze helaas alleen één voor één verwijderen in dit gespreksmogelijkheden scherm. Echter u kunt het ook regelen vanuit de desktop: met een nieuwe upload voor de ouderavond.

Het stappenplan is dan als volgt:

1. Verwijder eerst alle gespreksmogelijkheden in de ouderavondcliënt.
2. Sluit de ouderavondcliënt in zijn geheel af. U heeft alleen de desktop nog open.
3. Sla de huidige versie van uw basisrooster op als "nieuwe upload voor ouderavond". Deze kunt u na het uploaden verwijderen.
4. In deze nieuwe versie verwijdert u uit uw lesdomein de docenten waarvoor u geen gespreksmogelijkheden wilt genereren. (Dus maak voor die lessen het hokje in kolom Doc leeg).
5. Maak een nieuwe upload voor de ouderavond.

Bij het genereren van de gespreksmogelijkheden zullen deze verwijderde docenten niet meer voor komen.

Verbinding met het portal

De gespreksmogelijkheden die u aanmaakt worden zodra u het scherm verlaat weggeschreven in het portal. De ouders/verzorgers kunnen (als de ouderavond gepubliceerd is) nu dus inloggen en de gesprekken aanvragen. Wanneer de ouders/verzorgers een gesprek hebben aangevraagd, wordt ook dat gegeven direct in het portal opgeslagen. Als u vervolgens de client opent, zijn deze aanvragen verwerkt. U kunt dit zien in het Gesprekkenscherm (Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden). Voor het desbetreffende gesprek staat nu een vinkje onder 'Aangevraagd'. Zie ook: Ouderavond aanmaken voor het aangeven van het maximaal aantal gesprekken per leerling per gezin en de openings- en sluitingsdatum van de gespreksaanvragen.

Ouders/verzorgers kunnen nu in het Portal gesprekken aanvragen. Hoe dit in zijn werk gaat ziet u bij Ouderavondgesprek aanvragen.

Stamklasgebonden ouderavond

Via Uitnodigen > Stamklasgebonden ouderavond kunt u voor een stamklas aangeven dat de gesprekken hierover op bepaalde dagen niet geroosterd mogen worden. We kunnen kiezen of we bij de stamklas het aantal leerlingen of het aantal gespreksmogelijkheden willen zien. Door op een stamklas te klikken zorgen we dat de gesprekken die over leerlingen uit deze stamklas gaan niet op de geselecteerde avond geroosterd zullen worden. De stamklas wordt dan rood.

Is een van de cellen niet rood, maar geel? Dit betekent dat de gespreksmogelijkheden niet voor elke leerling in de stamklas voor die avond is geblokkeerd. U kunt in het scherm Gespreksmogelijkheden per gespreksmogelijkheid aangeven op welke dagen deze niet geroosterd mag worden. Als u op de cel klikt wordt hij rood gemaakt (voor alle leerlingen wordt die avond verboden), waarna de cel weer hetzelfde werkt als alle andere cellen. Dit vult de kolom Verboden dagen bij de betreffende gesprekken in het Gesprekkenscherm.

Uitnodigingen

Nadat u de gespreksmogelijkheden heeft aangemaakt kunt u de ouders middels een brief of mailing uitnodigen om gesprekken aan te vragen voor de ouderavond.

U heeft in Ouders en gezinnen ouders/verzorgers aangemaakt per adres. Deze hebben een standaard ID gekregen vanuit de software, bijvoorbeeld v1360049, of u heeft deze zelf gedefinieerd door de extra eigenschap #OUDERSUSER in Datamodel > Leerlingen in te vullen.
U kunt nu vanuit het portal deze gebruikers hun wachtwoord mailen. Er wordt een standaard mail verstuurd aan de gebruikers met hun login en wachtwoord. Het is handig om voordat u deze verzendt eerst een mail of brief te verzenden waarin u dit aankondigt met eventueel een uitleg over de procedure zoals beschreven onder Ouderavondgesprek aanvragen.

Er wordt een standaardbrief meegeleverd met de installatie van Zermelo. Deze staat in de installatiemap van Zermelo in de onderliggende map data/Ouderavond. De tekst van de ouderbrieven staat in het bestand voorbeeldbrief ouders.txt. U kunt deze zelf bewerken, bijvoorbeeld in Kladblok. 

Aanmaken van Uitnodigingsbrieven in .txt
 1. Ga naar Uitnodigen > Uitnodigingsbrieven
 2. Alle ouders zijn geselecteerd. U kunt eventueel ouders aan wie u geen brief wilt sturen deselecteren door ze aan te klikken. Als u iedereen wilt deselecteren om vervolgens slechts een paar ouders te selecteren, kunt u in het menu voor Selectie > Selecteer niets kiezen.
 3. U klikt op Uitnodigen > Maak Uitnodigingen.
 4. Nu selecteert u het voorbeeldbrief ouders.txt bestand.
 5. Hierna geeft u aan waar de uitnodigingsbrieven moeten worden opgeslagen. Sla het bestand op als uitnodigingen.docx.

Standaardvelden in brief

De velden die u kunt gebruiken in uw brief zijn de volgende:

 

[voornaam] [tussenvoegsel] [achternaam] [leerlingnamen] 
[straatnaam] [huisnummer] [postcode] [woonplaats]
[portalnaam] [gebruikersnaam] [afsprakentabel]

 

Zodra de brief gegenereerd is zult u het docx bestand kunnen openen in een recente versie van Word. U ziet dan een voorpagina, gevolgd door pagina's voor elk gezin. U kunt de inhoud uiteraard naar uw eigen hand zetten door de voorbeeldbrief te bewerken, of uw eigen brief te schrijven. Wilt u op elke pagina een logo van de school? Schuif deze dan in de koptekst of de voettekst van elke pagina, of print de brief op standaard briefpapier van de school.

Gespreksaanvragen via SOMtoday

SOMtoday heeft een koppeling gemaakt, zodat de ouders/verzorgers via SOMtoday de gespreksaanvragen kunnen invoeren en het ouderavondrooster na publicatie kunnen bekijken, Dit is op dit moment nog in de pilotfase bij SOMtoday. U bouwt de ouderavond op dezelfde manier op als in deze handleiding beschreven, echter de ouders loggen niet in op het portal om de gespreksaanvragen in te vullen, maar ze loggen in op de SOMtoday omgeving. Voor het roosteren is het echter nog steeds van belang dat u de ouders aanmaakt en vooral de gezinnen samenstelt. Zo worden de gesprekken van broers en/of zussen zoveel mogelijk aansluitend en op dezelfde dag geroosterd.

Het klaarzetten van de ouderavond in SOMtoday gebeurt ook in SOMtoday. Echter zal de applicatie rechten moeten krijgen om gegevens te mogen zien en bewerken.

Koppeling met SOMToday

Ga naar Koppelingen > SOMtoday

Stap 1: U kunt deze koppeling op dit moment (pilotfase) alleen gebruiken in SOMtoday als u hierover contact heeft gehad met SOMtoday.

Stap 2: Klik op Gebruiker OK. Een gebruiker somtoday wordt automatisch aangemaakt met de rol somtoday. Deze rol heeft automatisch de goede rechten.

Klik op Token OK. In de tekstbox verschijnt uw portaladres met daaronder een token. Deze twee gegevens worden in SOMtoday ingevoerd.

 

Nadat de ouders/verzorgers gespreksaanvragen hebben ingediend, kunt u de gespreksaanvragen verwerken tot een rooster. In Gesprekken roosteren leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat.

 • No labels