Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Inleiding

Op deze pagina bespreken we de stappen die u kunt doorlopen om uw keuzeformulieren en keuzepakketten van het huidige schooljaar klaar te zetten voor het volgende schooljaar. Deze pagina is dus relevant voor scholen die in het huidige schooljaar al keuzepakketten van leerlingen in het portal beheren.

Menu Leerlingen -> Pakketkeuze.

Op deze pagina

Zie ook:

Keuzeformulieren klaarzetten

Voordat leerlingen voor het volgend schooljaar een keuzepakket kunnen gaan invullen, gaat u de juiste keuzeformulieren klaarzetten. Er zijn twee mogelijke situaties.

Een keuzeformulier moet gewijzigd worden ten opzichte van vorig jaar

Het komt vaak voor dat een keuzeformulier voor het nieuwe schooljaar net iets anders moet zijn dan dat van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld omdat voor HAVO4 voortaan de combinatie van de vakken kunst muziek en informatica niet meer gekozen mag worden. In dat geval doet u het volgende.

  1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
  2. Dupliceer het keuzeformulier van het afgelopen jaar van de juiste afdeling (in het voorbeeld HAVO4) door het keuzeformulier te selecteren en op Dupliceren te klikken.
  3. Geef het nieuwe formulier een naam (bijvoorbeeld HAVO4 2016-2017), eventueel een omschrijving en vink bij Doelgroep - afdelingen de juiste afdeling(en) voor het nieuwe schooljaar aan (in het voorbeeld h4 voor schooljaar 2016-2017). Vergeet niet om de afdelingen van het huidige schooljaar (in het voorbeeld 2015-2016) uit te vinken.
  4. Maak nu de aanpassingen aan dit nieuwe formulier via de knop Bekijken/Bewerken.
  5. Op het juiste moment kunt u dit formulier publiceren zodat de leerlingen het in kunnen vullen. Pas ook de minimale prognose en de uiterste inleverdatum aan.

 

 

  • No labels