Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Inleiding

Op deze pagina bespreken we de stappen die u kunt doorlopen om uw keuzeformulieren en keuzepakketten van het huidige schooljaar klaar te zetten voor het volgende schooljaar. Deze pagina is dus relevant voor scholen die in het huidige schooljaar al keuzepakketten van leerlingen in het portal beheren.

Menu Leerlingen -> Pakketkeuze.

Op deze pagina

Keuzeformulieren klaarzetten

Voordat leerlingen voor het volgend schooljaar een keuzepakket kunnen gaan invullen, gaat u de juiste keuzeformulieren klaarzetten. Het is niet nodig om (geheel) nieuwe keuzeformulieren te maken! U kunt gebruik maken van de keuzeformulieren die u in een vorig schooljaar al heeft gemaakt. Het is daarbij wel van belang om dit op de juiste manier te doen. Die juiste manier hangt af van de situatie bij u op school. We bespreken de mogelijke situaties en hoe u daarbij kunt handelen.

Een keuzeformulier moet gewijzigd worden ten opzichte van vorig jaar

Het komt vaak voor dat een keuzeformulier voor het nieuwe schooljaar net iets anders moet zijn dan dat van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld omdat voor HAVO4 voortaan de combinatie van de vakken kunst muziek en informatica niet meer gekozen mag worden. In dat geval doet u het volgende.

 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dupliceer het keuzeformulier van het afgelopen jaar van de juiste afdeling (in het voorbeeld HAVO4) door het keuzeformulier te selecteren en op Dupliceren te klikken.
 3. Geef het nieuwe formulier een naam (bijvoorbeeld HAVO4 2016-2017), eventueel een omschrijving en vink bij Doelgroep - afdelingen de juiste afdeling(en) voor het nieuwe schooljaar aan (in het voorbeeld h4 voor schooljaar 2016-2017). Vergeet niet om de afdelingen van het huidige schooljaar (in het voorbeeld 2015-2016) uit te vinken.
 4. Maak nu de aanpassingen aan dit nieuwe formulier via de knop Bekijken/Bewerken.
 5. Op het juiste moment kunt u dit formulier publiceren zodat de leerlingen het in kunnen vullen. Pas ook de minimale prognose en de uiterste inleverdatum aan.

Een keuzeformulier blijft exact gelijk aan dat van vorig jaar

In het geval dat er niets veranderd hoeft te worden aan de keuzes die leerlingen mogen maken (en u wilt ook geen verandering in de verplichte vakken in het keuzeformulier maken), hoeft u geen nieuw keuzeformulier te maken. Er is nog één ander aspect dat bepaalt wat u in dit geval het beste kunt doen.

Wilt u leerlingen zelf een keuzepakket laten invullen in het portal? Dan doet u het volgende.

Leerlingen gaan hun keuzepakket zelf invullen in het portal
 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dupliceer het keuzeformulier van het afgelopen jaar van de juiste afdeling door het keuzeformulier te selecteren en op Dupliceren te klikken.
 3. Geef het nieuwe formulier een naam, eventueel een omschrijving en vink bij Doelgroep - afdelingen de juiste afdeling(en) voor het nieuwe schooljaar aan. Vergeet niet om de afdelingen van het huidige schooljaar uit te vinken.
 4. Op het juiste moment kunt u dit formulier publiceren zodat de leerlingen het in kunnen vullen. Pas ook de minimale prognose en de uiterste inleverdatum aan.

Bovenstaande is nodig om te voorkomen dat u het keuzeformulier voor het huidige schooljaar ook (weer) publiceert. Leerlingen zouden dan hun huidige keuzepakket aan kunnen passen, terwijl u alleen wilt dat keuzepakketten voor het volgend schooljaar ingevuld kunnen worden.

Wilt u niet dat leerlingen zelf een keuzepakket invullen, maar wordt dit door u of een collega gedaan? In dat geval hoeft u geen kopie van het keuzeformulier te maken, maar doet u het volgende.

De decaan vult de keuzepakketten in
 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dubbelklik op de regel van het betreffende keuzeformulier.
 3. Vink in de kolom Doelgroep - afdelingen de afdelingen voor het volgend schooljaar aan waar dit keuzeformulier voor geldt. U laat óók de afdelingen voor het huidige schooljaar aangevinkt staan.
 4. U kunt beginnen met keuzepakketten invullen via het tabje Keuzepakketten.

Keuzepakketten van vorig schooljaar overnemen naar het nieuwe schooljaar

 

 

 

 • No labels