Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe u een rooster kunt maken voor het vmbo-praktijkonderwijs. Het idee is dat we twee dingen tegelijk doen:

 • Bepalen welke praktijkgroepen tegelijkertijd in het rooster komen
 • Bepalen hoe de theoriegroepen worden ingedeeld

Zo kunnen we regelen dat leerlingen die samen theorie hebben, tegelijkertijd praktijk volgen.


Menu: Beheer > Groepen en Lessen > Pegasus: menu Modules > Pegasus of de knop   

Daarnaast is Pegasus te benaderen vanuit Roosteren Basis en Roosteren Pro (met herindelen): menu Clusteren > Pegasus: VMBO Praktijk Wizard of de knop 


Instructievideo PegasusHet stappenplan 

Pegasus bestaat uit een drietal fases. Per fase doorloopt u via een wizard een aantal stappen. Deze stappen zullen we in deze handleiding toelichten. 

 1. Fase 0: Praktijkvakken, leerjaren en docenten
 2. Fase 1: Voorwaarden, koppelingen en blokkenrooster
 3. Fase 2: Aansluiting op het roosterbestand

Zie het schema hieronder voor een compleet overzicht van het maken van een rooster voor vmbo-beroepsafdelingen, waarbij duidelijk is aangegeven welke stappen in Pegasus plaatsvinden en welke niet.

Is het schema moeilijk te lezen? Download het als pdf.


Voorbereidingen

Om een rooster te kunnen maken voor een vmbo beroepsgerichte afdeling, zorgt u dat van tevoren het volgende geregeld is:

 • De praktijkvakken zijn aangemaakt
 • De lessentabel is gevuld
 • Elke leerling die deel uit maakt van een praktijkafdeling heeft precies één praktijkvak

De volgende zaken hoeven dus nog niet per se geregeld te zijn:

 • De praktijklessen hoeven nog niet te zijn aangemaakt (dit zal Pegasus voor u gaan doen).
 • De theorielessen hoeven nog niet te zijn aangemaakt (maar dit moet u wel zelf doen).

Voor de stamklassen geldt:

 • Wilt u dat de theoriegroepen de stamklassen worden? Zorg dan dat er van tevoren in elke afdeling voldoende stamklassen zijn aangemaakt
 • Wilt u dat de praktijkgroepen de stamklassen worden? Dit regelt u in Pegasus.

Afdelingsstructuur

Er zijn verschillende manieren om de afdelingen van een vmbo-praktijkschool in te richten. Bijvoorbeeld afdelingen 3B, 3K, 4B en 4K, of juist alleen 3BK en 4BK. Heeft u eerder gekozen voor 3BK en 4BK als afdelingen om het verwerken van gekoppelde lessen over afdelingen heen te voorkomen? Met Pegasus hoeft u deze koppelingen niet meer met de hand te maken.
Het principe dat we aanhouden voor het kiezen van de afdelingsstructuur is: in één afdeling is de lessentabel voor alle groepen van een vak hetzelfde (kleine uitzonderingen daargelaten). Pegasus kan heel goed omgaan met 3B, 3K, 4B en 4K als afdelingsstructuur. Als u de structuur 3BK en 4BK aan wilt houden zonder koppelingen over afdelingen heen, heeft u een reguliere clustersituatie en volstaat het gebruik van Phoenix om de juiste indeling te maken.

 • No labels