Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Inleiding

Op deze pagina bespreken we de stappen die u kunt doorlopen om uw keuzeformulieren en keuzepakketten van het huidige schooljaar klaar te zetten voor het volgende schooljaar. Deze pagina is dus relevant voor scholen die in het huidige schooljaar al keuzepakketten van leerlingen in het portal beheren.

Menu Leerlingen -> Pakketkeuze.

Op deze pagina

Keuzeformulieren klaarzetten

Voordat leerlingen voor het volgend schooljaar een keuzepakket kunnen gaan invullen, gaat u de juiste keuzeformulieren klaarzetten. Het is niet nodig om (geheel) nieuwe keuzeformulieren te maken! U kunt gebruik maken van de keuzeformulieren die u in een vorig schooljaar al heeft gemaakt. Het is daarbij wel van belang om dit op de juiste manier te doen. Die juiste manier hangt af van de situatie bij u op school. We bespreken de mogelijke situaties en hoe u daarbij kunt handelen.

Een keuzeformulier moet gewijzigd worden ten opzichte van vorig jaar

Het komt vaak voor dat een keuzeformulier voor het nieuwe schooljaar net iets anders moet zijn dan dat van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld omdat voor HAVO4 voortaan de combinatie van de vakken kunst muziek en informatica niet meer gekozen mag worden. In dat geval doet u het volgende.

 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dupliceer het keuzeformulier van het afgelopen jaar van de juiste afdeling (in het voorbeeld HAVO4) door het keuzeformulier te selecteren en op Dupliceren te klikken.
 3. Geef het nieuwe formulier een naam (bijvoorbeeld HAVO4 2016-2017), eventueel een omschrijving en vink bij Doelgroep - afdelingen de juiste afdeling(en) voor het nieuwe schooljaar aan (in het voorbeeld h4 voor schooljaar 2016-2017). Vergeet niet om de afdelingen van het huidige schooljaar (in het voorbeeld 2015-2016) uit te vinken.
 4. Maak nu de aanpassingen aan dit nieuwe formulier via de knop Bekijken/Bewerken.
 5. Op het juiste moment kunt u dit formulier publiceren zodat de leerlingen het in kunnen vullen. Pas ook de minimale prognose en de uiterste inleverdatum aan.

Tip

Voegt u een nieuw vak of een andere nieuwe keuze toe aan het keuzeformulier? Dan moet die keuze ook nog gekoppeld worden aan de juiste afdeling(en). Dit doet u bij Beheer > Schoolstructuur > Keuzes op afdeling. Het kan zo zijn dat u daar geen rechten voor heeft. Neem in dat geval contact op met de applicatiebeheerder van het portal van uw school.

Een keuzeformulier blijft exact gelijk aan dat van vorig jaar

In het geval dat er niets veranderd hoeft te worden aan de keuzes die leerlingen mogen maken (en u wilt ook geen verandering in de verplichte vakken in het keuzeformulier maken), hoeft u geen nieuw keuzeformulier te maken. Er is nog één ander aspect dat bepaalt wat u in dit geval het beste kunt doen.

Wilt u leerlingen zelf een keuzepakket laten invullen in het portal? Dan doet u het volgende.

Leerlingen gaan hun keuzepakket zelf invullen in het portal
 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dupliceer het keuzeformulier van het afgelopen jaar van de juiste afdeling door het keuzeformulier te selecteren en op Dupliceren te klikken.
 3. Geef het nieuwe formulier een naam, eventueel een omschrijving en vink bij Doelgroep - afdelingen de juiste afdeling(en) voor het nieuwe schooljaar aan. Vergeet niet om de afdelingen van het huidige schooljaar uit te vinken.
 4. Op het juiste moment kunt u dit formulier publiceren zodat de leerlingen het in kunnen vullen. Pas ook de minimale prognose en de uiterste inleverdatum aan.

Bovenstaande is nodig om te voorkomen dat u het keuzeformulier voor het huidige schooljaar ook (weer) publiceert. Leerlingen zouden dan hun huidige keuzepakket aan kunnen passen, terwijl u alleen wilt dat keuzepakketten voor het volgend schooljaar ingevuld kunnen worden.

Wilt u niet dat leerlingen zelf een keuzepakket invullen, maar wordt dit door u of een collega gedaan? In dat geval hoeft u geen kopie van het keuzeformulier te maken, maar doet u het volgende.

De decaan vult de keuzepakketten in
 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dubbelklik op de regel van het betreffende keuzeformulier.
 3. Vink in de kolom Doelgroep - afdelingen de afdelingen voor het volgend schooljaar aan waar dit keuzeformulier voor geldt. U laat óók de afdelingen voor het huidige schooljaar aangevinkt staan.
 4. U kunt beginnen met keuzepakketten invullen via het tabje Keuzepakketten.

Keuzepakketten van vorig schooljaar overnemen naar het nieuwe schooljaar

Voor sommige afdelingen hoeven leerlingen geen nieuw keuzepakket in te vullen, maar nemen zij het keuzepakket van het vorig schooljaar mee. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor leerlingen die van HAVO4 (in 2015-2016) naar HAVO5 (in 2016-2017) gaan. Om te voorkomen dat u die keuzepakketten opnieuw in het portal moet (laten) invullen, kunt u deze keuzepakketten overnemen van vorig schooljaar. Hiervoor gaat u naar het tabje Keuzepakketten en u selecteert de afdeling voor het komende schooljaar (in het voorbeeld HAVO5 2016-2017).

In de menubalk voor bulkbewerkingen vindt u de knop Pakket vorig jaar overnemen. Selecteer één of meerdere leerlingen. Als u klikt op de knop Pakket vorig jaar overnemen haalt het portal voor alle geselecteerde leerlingen het keuzepakket van vorig schooljaar op en zet het in deze afdeling (in dit schooljaar) neer. Hierdoor krijgen de leerlingen het keuzepakket dat ze vorig schooljaar ook hadden, mits ze vorig jaar al in een afdeling zaten in uw portal (dit mag ook op een andere school of vestiging geweest zijn!) en in die afdeling een keuzepakket voor de leerlingen was opgeslagen in uw portal. Keuzes die niet aan de nieuwe afdeling gekoppeld zijn (zie Beheer > Schoolstructuur > Keuzes op afdeling), worden niet overgenomen. Keuzes die een pakketdeel/label hebben dat niet in het keuzeformulier voorkomt, worden zonder label overgenomen.

Als u voor de afdeling HAVO5 alle leerlingen selecteert en op deze knop klikt, heeft u in één keer de keuzepakketten zoals deze leerlingen die vorig jaar in HAVO4 gevolgd hebben in deze afdeling staan. Ook voor alle leerlingen die vorig jaar al in HAVO5 zaten en nu weer een prognose voor HAVO5 hebben, wordt het pakket van vorig jaar overgenomen. Zo heeft u meteen alle keuzepakketten, van leerlingen die vorig jaar in verschillende afdelingen zaten, compleet.

Voert u deze handeling uit voor VWO5, en zijn er in VWO5 leerlingen geprognosticeerd die vorig schooljaar in HAVO5 zaten, dan wordt ook voor die leerlingen (mits geselecteerd) het keuzepakket overgenomen. Aan de status van ieder keuzepakket kunt u vervolgens zien of het pakket voldoet aan de eisen van het keuzeformulier van deze afdeling. Voor de leerlingen die van HAVO5 komen zal het keuzepakket wellicht nog aangepast moeten worden; de status van het pakket signaleert dit voor u.

U kunt deze handeling op elk gewenst moment uitvoeren en het kan ook meerdere malen opnieuw gedaan worden. Als er al een keuzepakket in deze afdeling staat voor één of meerdere geselecteerde leerlingen, dan geeft het portal dit aan in een melding en kunt u voor die leerling geen pakket overnemen. U kunt dus alleen keuzepakketten overnemen voor leerlingen die nog geen keuzepakket in deze afdeling hebben staan (tenzij u eerst een keuzepakket wist).

 

 • No labels