Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 55 Next »

Inleiding 

DESKTOP 3.4

U heeft een ouderavond met gezinnen, bestaande uit leerling(en) en ouders/verzorgers, samengesteld. U kunt nu voor deze gezinnen gespreksmogelijkheden aanmaken. Alleen de gespreksmogelijkheden die aangeboden worden, kunnen aangevraagd worden.

Kies in het portal voor <Start> in de kolom Start Ouderavond Client voor het ouderavondbestand. Klik onder Uitnodigen op Gespreksmogelijkheden.

Deze pagina beschrijft de vijfde stap van het proces van het organiseren van een ouderavond.

Gespreksmogelijkheden aanmaken

U kunt eenvoudig gespreksmogelijkheden aanbieden per leerling of docent. In de kolom 'Aangeboden' kunt u de gesprekken die u wilt aanbieden op 'ja' zetten door erop te klikken.

Gespreksmogelijkheden waarbij in de kolom 'Aangeboden' 'nee' staan, kunnen ook niet door ouders/verzorgers aangevraagd worden.

Mogelijkheden aanbieden per vak

U kunt de gespreksmogelijkheden voor de ouderavond door de software laten aanmaken op basis van de pakketvakken die u selecteert.

 1. Op het scherm Gespreksmogelijkheden in de Ouderavond Client.
 2. Ga naar Mogelijkheden > Aanbieden per pakketvak.
 3. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt genereren.
 4. Klik OK.

Alle leerlingen die dat vak volgen, hebben voor dit vak een gespreksmogelijkheid gekregen voor hun eigen docent. U ziet nu per leerling de aangeboden gespreksmogelijkheden in het groen met 'ja' weergegeven:

 

Bij het genereren van gespreksmogelijkheden vanuit het lespakket worden er gespreksmogelijkheden gegenereerd voor elk gezin van elke leerling die het vak volgt. Als een leerling in meerdere gezinnen zit, wordt voor elk gezin dus een gespreksmogelijkheid gegenereerd.

Handmatig mogelijkheden aanbieden

U kunt er ook voor kiezen om handmatig gesprekmogelijkheden aan te bieden. U selecteert dan zelf de docent, het vak en de leerlingen waarvoor u mogelijkheden wilt aanbieden.

 1. Kies in het menu Mogelijkheden > Handmatig aanbieden.
 2. Selecteer de docent(en) waarvoor u gesprekken wilt genereren.
 3. Kies de vakken waarvoor u gesprekken wilt genereren.
 4. Selecteer de leerlingen die voor alle geselecteerde docenten en vakken een gespreksmogelijkheid krijgen.

Gespreksmogelijkheden verwijderen

Als u gespreksmogelijkheden niet langer wilt aanbieden, kunt bij een leerling of docent deze mogelijkheden in de kolom 'Aangeboden' op 'nee' zetten door erop te klikken.

Mogelijkheden verwijderen per pakketvak

U kunt mogelijkheden ook per vak verwijderen. Hiermee worden voor alle leerlingen die dat pakketvak hebben, de mogelijkheden verwijderd. 

 1. Ga naar Mogelijkheden > Verwijderen per pakketvak.
 2. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt verwijderen.
 3. Klik OK.

Mogelijkheden handmatig verwijderen

 1. Kies in het menu Mogelijkheden > Handmatig verwijderen.
 2. Selecteer de docent(en) waarvoor u gesprekken wilt verwijderen.
 3. Kies de vakken waarvoor u gesprekken wilt verwijderen.
 4. Selecteer de leerlingen van wie voor alle geselecteerde docenten en vakken de gespreksmogelijkheden verwijderd worden.

Gespreksaanvragen via SOMtoday

SOMtoday heeft een koppeling gemaakt, zodat de ouders/verzorgers via SOMtoday de gespreksaanvragen kunnen invoeren en het ouderavondrooster na publicatie kunnen bekijken, Dit is op dit moment nog in de pilotfase bij SOMtoday. U bouwt de ouderavond op dezelfde manier op als in deze handleiding beschreven, echter de ouders loggen niet in op het portal om de gespreksaanvragen in te vullen, maar ze loggen in op de SOMtoday omgeving. Voor het roosteren is het echter nog steeds van belang dat u de ouders aanmaakt en vooral de gezinnen samenstelt. Zo worden de gesprekken van broers en/of zussen zoveel mogelijk aansluitend en op dezelfde dag geroosterd.

Het klaarzetten van de ouderavond in SOMtoday gebeurt ook in SOMtoday. Echter zal de applicatie rechten moeten krijgen om gegevens te mogen zien en bewerken.


Koppeling met SOMToday

Ga naar Koppelingen > SOMtoday

Stap 1: U kunt deze koppeling op dit moment (pilotfase) alleen gebruiken in SOMtoday als u hierover contact heeft gehad met SOMtoday.

Stap 2: Klik op Gebruiker OK. Een gebruiker somtoday wordt automatisch aangemaakt met de rol somtoday. Deze rol heeft automatisch de goede rechten.

Klik op Token OK. In de tekstbox verschijnt uw portaladres met daaronder een token. Deze twee gegevens worden in SOMtoday ingevoerd.

Nadat de ouders/verzorgers gespreksaanvragen hebben ingediend, kunt u de gespreksaanvragen verwerken tot een rooster. InGesprekken roosteren leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat.

 • No labels