U kunt als decaan een keuzeformulier doorlopen. Zo kunt u precies zien wat de leerlingen zien als zij het formulier gaan invullen. Wij raden u aan om dit te doen om te controleren of uw keuzeformulier in orde is. Hoe het doorlopen van een formulier in zijn werk gaat, leggen we u op deze pagina uit.

Voor leerlingen is er ook een pagina die hen helpt bij het invullen van het keuzeformulier. Deze kunt u vinden in de handleiding voor ouders en leerlingen, of rechtstreeks door te klikken op Invullen van het keuzeformulier.

Op deze pagina

Zie ook:

Na het maken van een keuzeformulier wilt u graag zien hoe dit er voor leerlingen uit gaat zien. U kunt zelf een formulier doorlopen alsof u een leerling bent. Daarbij maakt u keuzes, net zoals de leerling zal doen, en de keuzes die u maakt bepalen welke volgende keuzes u voorgelegd krijgt. U kunt een formulier zo vaak doorlopen als u wilt. Zo kunt u alle mogelijke keuzes die leerlingen kunnen maken, controleren. Wat u invult wordt nergens opgeslagen.

  1. Ga naar Leerlingen > Keuzeformulieren > Beheer
  2. Klik op de knop Doorlopen. Een scherm verschijnt met daarin de eerste keuze die u mag maken.

In het scherm staat aangegeven hoeveel opties u mag kiezen. Is de keuze van het type min-max of verplicht, dan kunt u bij iedere optie een vinkje aanzetten. Alleen als het aantal door u gekozen opties voldoet aan het aantal dat aangegeven staat, kunt u op de knop Volgende klikken. Is de keuze van het type splitser, dan kunt u een bolletje aanklikken bij één van de opties. Klikt u een ander bolletje aan, dan verdwijnt het bolletje bij de eerder gekozen optie. Dit komt omdat u bij een keuze van het type splitser altijd maar één optie kunt kiezen. ++hier? Wellicht kan deze uitleg beter bij het maken van het keuzeformulier. En dan zou ik het iets anders zeggen.

Bijvoorbeeld: 

In het keuzescherm voor de leerlingen wordt uitgeschreven hoeveel vakken de leerling mag of moet kiezen.

Bij verplicht zijn alle vakken verplicht en is er geen keuze (Dit gebruikt u bijvoorbeeld voor het gemeenschappelijke deel.)

Bij min-max heeft u aangegeven tussen welke grenzen de keuze moet liggen. Een voorbeeld hiervan is het kiezen van keuzevakken of profieldelen)

Bij splitser mag de leerling precies één keuze maken. (Dit gebruikt u bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel of opleiding. De leerling komt op een hele aparte tak van de keuzeboom.)

Rechts in het scherm ziet u altijd de Status extra voorwaarden. Hier kunt u zien of u aan de extra voorwaarde(n) (als deze aanwezig zijn) voldoet. plaatjes toevoegen wel/niet voldaan.

overzicht na het doorlopen van het formulier

opmerking bij keuze, aangeven waar je die kan aanpassen