Inleiding

Nadat de ouderavond is aangemaakt, is de eerste stap voor het opzetten van een ouderavond de modellering, dat wil zeggen het raamwerk van de ouderavond. Op deze pagina leest u hoe u instelt wanneer de ouderavondgesprekken mogen plaatsvinden.

Kies in het portal voor <Start> in de kolom Start Ouderavond Client voor het ouderavondbestand dat u wilt modelleren. Het portal heeft een speciale client gestart waarmee u de ouderavond modelleert en roostert. Op deze pagina beschrijven we hoe u gespreksdata en gespreksmomenten aanmaakt in de Ouderavond Client.

 Ouderavond Client > Modellering > Datum en Tijden


Gesprekstijden en data

In Modellering > Datum en Tijden maakt u de data van de gespreksdagen aan en het tijdsraster.

  1. Onder Bewerken > Nieuwe Gespreksdag maakt u een gespreksdag (of dagen) aan. U kunt ook sneltoets D gebruiken of de knop <Dag>
  2. Geef in kolom naam de dagen een naam. Bijvoorbeeld maandagavond en dinsdagavond, of dag1 en dag2
  3. Type in kolom datum de bijbehorende data van deze dagen. (Hij geeft automatisch de dag van vandaag.)


Vervolgens maakt u de gespreksmomenten aan. 

  1. Voer eerst via Bewerken > Standaardwaardes gesprekstijden uw standaardwaarden in. U krijgt een invoer scherm. Hier vult u in wat de starttijden van de dagen zijn, hoeveel minuten één gesprek duurt (standaard 10 minuten) en wat de pauze tussen de gesprekken is voor de docenten (standaard 0). (Pauzes tussen series van gesprekken of een langere pauze regelt u elders.)


  2. Vervolgens kunt u onder Bewerken > Nieuw Gespreksmoment een nieuwe gesprekstijd genereren. U kunt ook sneltoets M of knop <Moment> gebruiken om een volgende gesprekstijd aan te maken.
Het kan voorkomen dat de start- of eindtijd van de ouderavond nog niet helemaal vast staat, of dat er docenten zijn die eerder of later willen beginnen. Nadat er iets is ingericht in de onderstaande beschreven stappen is het niet meer mogelijk extra gespreksmomenten toe te voegen voor de eerste gesprekken. Om die reden raden we aan de gesprekstijden eerder te laten beginnen en langer door te laten lopen dan de verwachte start- en eindtijd. In Roosteren > Blokkades toevoegen blokkeert u dan de ongewenste gesprekstijden via SHIFT+klik op het te blokkeren tijdstip. Op deze manier is het toch mogelijk om de start- en eindtijd aan te passen. 


Het kan zijn, dat de dagen niet op hetzelfde tijdstip beginnen of eindigen.

Bijvoorbeeld dag 1 is van 16:00u tot 21:00u en dag 2 is van 19:00u tot 22:00u. Dan genereert u hier een tijdsraster van 16:00u tot 22:00u. In Roosteren > Blokkades toevoegen blokkeert u dan de ongewenste gesprekstijden via SHIFT+klik op het te blokkeren tijdstip.


U kunt ook een gespreksdag(en) en/of gespreksmoment(en) verwijderen.

  1. Selecteer de dag (of tijd) welke u wilt verwijderen, de geselecteerde dag (of tijd) wordt blauw omlijnd. U kunt meerdere dagen of momenten tegelijkertijd selecteren.
  2. Ga naar Bewerken > Verwijder geselecteerde gespreksdag (of gespreksmoment).


U kunt het scherm Ouderavond gesprekstijden en data verlaten via het wolkje met het vinkje. De nieuw aangemaakte dagen en tijden worden automatisch gesynchroniseerd met het portal. 

Het kan zijn dat, na het inroosteren van de ouderavond, toch besloten wordt de ouderavond te verplaatsen naar een andere dag of dagen. Dit doet u eenvoudig door de datum aan te passen in dit menu en de ouderavond opnieuw te publiceren. De gesprekstijden, blokkades, lokaalindelingen et cetera blijven onveranderd.