Op deze bladzijde leest u hoe u de gespreksmogelijkheden van de ouderavond aanmaakt en deze omzet in een uitnodiging voor de ouderavond aan de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Op deze pagina

Zie ook:

 • Eventueel verwijzingen naar andere pagina's, anders mag dit blok in zijn geheel weg

Gespreksmogelijkheden

In Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden genereert u de mogelijke gesprekken tussen ouders en docenten per leerling. Het scherm is in drie delen. Links ziet u de Families zoals u die gegenereerd heeft. Rechtsboven ziet u uit welke leerlingen deze familie bestaat, inclusief klas en adresgegevens. Rechtsonder komen alle mogelijke gesprekken voor alle leerlingen van deze familie. Deze gespreksmogelijkheden kunt u in bulk genereren, maar u kunt ook handmatig gespreksopties toevoegen.

 1. Ga naar Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
 2. Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen vanuit Lespakketten
 3. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt genereren.
 4. Klik OK.

U ziet nu rechtsonder alle mogelijke gesprekken van de leerlingen.

 

U kunt ook handmatig gespreksopties toevoegen per docent, vak en/of leerling.

 1. Ga naar Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
 2. Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen
 3. U krijgt achtereenvolgens een Docent selector, een Vak selector en een Leerlingselector waarmee u een gespreksmogelijkheid kunt aanmaken.

Uitnodigingsbrieven

Nadat u de gespreksmogelijkheden heeft aangemaakt kunt u de ouders middels een brief of mailing uitnodigen voor de ouderavond.

De standaardbrieven worden meegeleverd met installatie van zermelo. Ze staan in de map data/Ouderavond. De teksten van de ouderbrieven staan in de bestanden RoosterbriefOuders.TXT en UitnodigingsbriefOuders.TXT. U kunt deze zelf bewerken, bijvoorbeeld in Kladblok o.i.d.

 

 1. Ga naar Uitnodigen > Uitnodigingsbrieven
 2. a. U kunt alle brieven in één keer afdrukken met de knop Ouderbrief afdrukken voor al deze leerlingen
  b. U kunt per afdeling/klas/leerling brieven afdrukken. Selecteer de gewenste optie en gebruik de knop Ouderbrief afdrukken voor alle geselecteerde leerlingen.
 3. Wanneer u het scherm wilt verlaten klikt u op OK.

De volgorde waarin de brieven afgedrukt worden is de volgorde die u ziet. Sorteer dus eerst op de bekende wijze.

 

U kunt ook een Mail merge maken. U voert dan zelf de samenvoeging uit van leerlinggegevens en de brief met behulp van Word en Excel.

 1. Ga naar Uitnodigen > Uitnodigingsbrieven
 2. Klik op Mail merge ouders. Sla het .txt bestand op.
 3. Open dit bestand in Excel en sla het op als een Excel werkmap.
 4. U kunt nu met behulp van afdrukken samenvoegen in Word de brieven (of mails) genereren.