Inleiding

Om uiteindelijk het rooster in Somtoday te krijgen, moet u een aantal onderdelen exporteren uit Zermelo, die u vervolgens importeert in Somtoday. Op deze en onderliggende pagina's geven wij u een overzicht van de onderdelen en de volgorde die wij adviseren.

 Vanaf release 19.06 kunt u alle onderdelen die nodig zijn om het rooster goed over te krijgen in Somtoday exporteren vanuit het portal. Het gebruik en inrichten van de douane is niet meer nodig. U vindt deze exports bij het menu Koppelingen.

 Koppelingen > Exports

Als u gebruik wilt maken van de automatische koppeling waarbij het rooster in Somtoday wordt overgenomen, is het van belang dat u onderstaande stappen volgt. Bij het importeren van stamklassen (stap 1) en lesgroepen (stap 4) wordt namelijk ook een ID meegeschreven. Dit ID is nodig om de automatische koppeling goed te laten verlopen.

Bij Stap 6 kunt u meer lezen over de automatische koppeling van roosters met Somtoday.Op deze pagina

Zie ook:


Instelling scheidingsteken bij clustergroepen

 Bij de exports Lesgroepen en indelingen en Roosters wordt gebruik gemaakt van een projectinstelling. Met die instelling geeft u aan of u wel of niet een punt als scheidingsteken wilt toevoegen aan de lesgroepen. Deze instelling wordt voor u opgeslagen in het portal.

 1. Ga naar Koppelingen > Exports
 2. Kies voor de export Lesgroepen en indelingen of Roosters
 3. Klik op de knop <Instellingen>
 4. Geef aan of u wél of niet een punt wilt als scheidingsteken (het voorbeeld verspringt mee met uw keuze).

Stap 1: Stamklassen

 U kunt de stamklassen uit Zermelo exporteren naar Somtoday.


Heeft u de stamklassen in Somtoday al aangemaakt én wilt u de roosters door Somtoday laten inlezen via het Zermelo Portal? Dan dient u de stamklassen toch nog te importeren. Dit is omdat er namelijk ook een ID wordt geïmporteerd.
Mocht u al eerder stamklassen hebben aangemaakt, dan kunt u onderstaande stap gewoon uitvoeren. Uw bestaande stamklassen zullen worden bijgewerkt met het ID.

 1. Ga in het portal naar Koppelingen > Exports > Lesgroepen en indelingen
 2. Selecteer uw roosterproject
 3. Vul onder LAS-onderwijssoort per afdeling de Onderwijssoort in zoals deze in Somtoday staat

4. Selecteer de afdelingen waarvoor u de stamklassen wilt exporteren
5. Klik op Exporteren > Stamklassen en sla het bestand op als csv
Het bestand heeft de volgende opmaak:

6.  U kunt dit bestand met stamklassen importeren in uw Somtoday omgeving onder Beheer > Import&Export > Imports > Stamgroepen.


Bij de stamklas wordt, naast de LAS-onderwijssoort, ook de jaarlaag weggeschreven. Deze is afkomstig uit het portal (Onderwijs > Afdelingen). Deze koppeling gaat ervan uit dat u dit correct heeft ingevuld.

Stap 2: Plaatsingen

 U kunt de plaatsingen exporteren vanuit Zermelo. Deze zorgt ervoor dat de leerlingen in Somtoday een opleiding en een stamklas krijgen.

 1. Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden: Richt de leerpaden in
 2. Beheer > Portal-inrichting > Vestigingen: Vul bij LAS-code het BRIN-nummer in
 3. Leerlingen > Overzicht > Afdelingsdeelnames: Geef elke leerling een leerpad via <Bereken leerpaden>
 4. Koppelingen > Exports: exporteer de plaatsingen via <Plaatsingen>
 5.  U krijgt een csv bestand. Deze kunt u in Somtoday importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Zermelo / PKP plaatsingen.

Zie voor meer details de pagina Plaatsingen naar Somtoday.

Stap 3: Keuzepakketten

 U kunt de keuzepakketten exporteren vanuit Zermelo.

 1. Beheer > Portalinrichting > Keuzes: Vul bij Pakketdelen onder LAS-code de afkortingen in van de pakketdelen in Somtoday
 2. Koppelingen > Exports: exporteer de keuzepakketten via <Keuzepakketten>
 3.  U krijgt een csv bestand. Deze kunt u in Somtoday importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Zermelo vakkenpakketten.

Zie voor meer details de pagina Pakketkeuzes naar Somtoday.

Stap 4: Lesgroepen

 U kunt de lesgroepen exporteren vanuit Zermelo.

 1. Ga in het portal naar Koppelingen > Exports > Lesgroepen en indelingen
 2. Selecteer uw roosterproject
 3. Selecteer de afdelingen waarvoor u de lesgroepen wilt exporteren
 4. Klik op Exporteren > Lesgroepen en sla het bestand op als csv
  Het bestand heeft de volgende opmaak: 5.  U kunt dit bestand in Somtoday importeren onder Beheer> Import&Export > Imports > Lesgroepen.

Zie voor meer details de pagina Lesgroepen en -indelingen naar Somtoday.

Stap 5: Lesgroepindelingen

 U kunt de lesgroepindelingen exporteren vanuit Zermelo

 1. Ga in het portal naar Koppelingen > Exports > Lesgroepen en indelingen
 2. Selecteer uw roosterproject
 3. Selecteer de afdelingen waarvoor u de lesgroepen wilt exporteren
 4. Klik op Exporteren > Indelingen en sla het bestand op als csv
  Het bestand heeft de volgende opmaak:


 5.  Dit bestand kunt u in Somtoday importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Lesgroepindelingen.

Zie voor meer details de pagina Lesgroepen en -indelingen naar Somtoday.

Stap 6: Roosters

U kunt kiezen of u de roosters in Somtoday automatisch wilt laten inlezen uit het portal of de roosters handmatig uit Zermelo exporteren en importeren in Somtoday.

 Zie voor meer informatie de pagina Roosters naar Somtoday.

 Zie voor meer informatie de pagina Roosters naar Somtoday (desktop).


Koppeling, Somtoday, Som, Douane