Inleiding

Er zijn scholen waar leerlingen standaard toetsen maken in halve groepen gedurende de toetsweken. Het kan handig zijn om deze indeling vooraf in uw basisrooster te maken, zodat u iedere toetsweek weer opnieuw gebruik kunt maken van deze indeling. We leggen u hier uit hoe u dat doet.


Groepen van halve klassen maken

U gaat extra groepen aanmaken om klassen te kunnen verdelen over die groepen. U volgt daarvoor de volgende stappen:

Maak de groepen aan in uw basisrooster:

 • Ga naar het Groep domein via Projectbeheer > Domeinen > Groep
 • Selecteer de afdeling (in het voorbeeld bk2)
 • Maak een extra groep aan met het groene plusje
 • Selecteer bij het subdomein de afdeling, waarvoor u de groep wilt aanmaken

 • Geef de groep een naam in het Object veld (in het voorbeeld stamklasnaam + 1 of 2)

Herhaal deze stappen totdat u alle groepen heeft aangemaakt.

Als u tijdverlengers of dyslecten in een aparte groep wilt indelen, dan maakt u drie groepjes per klas aan in plaats van twee.


Vervolgens deelt u de leerlingen in de groepen in, nog steeds in uw basisrooster:

 • Blijf in het domein Groep
 • Ga naar Bewerken > Participatie
 • Selecteer de afdeling 
 • Zet de leerlingen per klas op een rijtje en geeft de leerlingen een extra deelname in één van de halve groepen


De ingedeelde groepen gebruikt u in uw toetsroosterbestand:

 • Knip de weken voor het toetsrooster af
 • Maak op de gebruikelijke wijze de toetsen voor de afdeling aan via Onderhoud > Toetsroosteren
 • Klik bij een toets op de kolom lesgroepen
 • Klik in het venster Selecteer objecten de stamklassen uit (deze worden geel) en de halve groepen aan (deze worden groen)


Als u dit voor alle toetsen wilt herhalen, dan doet u dat het snelste door in het hoofdscherm van de toetsroostermodule de modus aan te passen van Selectie naar Invoer. U kopiëert het aangepaste veld bij lesgroepen en plakt deze bij de volgende toets met dezelfde groepen. Vervolgens klikt u met rechts op alle volgende toetsen met dezelfde groepen om de laatst ingevoerde waarde daar ook in te vullen.


U heeft nu de toetsen voor halve klassen aangemaakt. U kunt het toetsrooster nu verder inroosteren zoals u dat normaal doet.


Let op dat als u op deze manier ook een aparte groep heeft gemaakt voor tijdverlengers, dat u deze bij wijzigingen ook in uw basisrooster aanpast alvorens u de toetsweek afknipt.